Kromě určené obřadní síně (Staroměstská radnice) lze uzavřít manželství také na jiném vhodném místě. Toto uzavření manželství musí být vždy povoleno matričním úřadem. Poplatky za uzavření manželství se řídí zákonem o správních poplatcích, viz popis „Uzavření manželství“.