Po převzetí dokladu o registrovaném partnerství je nutné požádat do 15 dnů o výměnu občanského průkazu z důvodu změny osobního stavu.