Jedná-li se o matriční události, ke kterým došlo před rokem 1950, je třeba vždy znát nejen místo matriční události, ale také i náboženské vyznání osoby, která byla pokřtěna, vdala se či zemřela, neboť matriční knihy byly vedeny jednotlivými farními úřady.