2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Počet narozených dětí *4523015332734651
Počet zemřelých osob652560520485524480434460425485495484575482520465
Počet uzavřených sňatků159514581535198519891939155712391130908810809532590671687
 z toho sňatků s cizincem893111011191586151916631109862750607549558227306352393
 z toho církevních sňatků211240233266405528526337258247209170136149193157
Počet uzavřených partnerství74686249596675919410090100818211497
 z toho mužské páry60534934464357626464586249547360
 z toho ženské páry14151315132318293036323832284137
 z toho partnerství s cizincem12911682118132231212818202518
Počet zapsaných rozvodů540519512467401419377328340348305293316299298282
Zaniklé partnerství121212112432242527283229
Souhlasné prohlášení o určení otcovství146180162200179190163188192165178170165193160123
Žádosti o změnu jména a příjmení68586060484043584440485035584970
Žádosti o zápis do Zvláštní matriky v Brně384470445452483771516017529981083121786895613051416

* Městská část Praha 1 nemá na svém území porodnici, tudíž jde o počet narozených dětí „doma“.