200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Počet narozených dětí *452301533273465
Počet zemřelých osob652560520485524480434460425485495484575482520
Počet uzavřených sňatků159514581535198519891939155712391130908810809532590671
 z toho sňatků s cizincem893111011191586151916631109862750607549558227306352
 z toho církevních sňatků211240233266405528526337258247209170136149193
Počet uzavřených partnerství746862495966759194100901008182114
 z toho mužské páry605349344643576264645862495473
 z toho ženské páry141513151323182930363238322841
 z toho partnerství s cizincem129116821181322312128182025
Počet zapsaných rozvodů540519512467401419377328340348305293316299298
Zaniklé partnerství1212121124322425272832
Souhlasné prohlášení o určení otcovství146180162200179190163188192165178170165193160
Žádosti o změnu jména a příjmení685860604840435844404850355849
Žádosti o zápis do Zvláštní matriky v Brně38447044545248377151601752998108312178689561305

* Městská část Praha 1 nemá na svém území porodnici, tudíž jde o počet narozených dětí „doma“.