Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné poskytuje informace o administrativních požadavcích kladených na poskytovatele služby u nás i v jiné členské zemi Evropské unie?

Co si pod touto službou představit?

Pokud jste český podnikatel, můžete své služby v totožném rozsahu poskytovat také na území jiné členské země Evropské unie. Pokud půjde o jednorázové plnění není třeba disponovat tamním oprávněním k poskytování služby. Jednotné kontaktní místo vám může být nápomocno v tom, že vám dopředu sdělí administrativní požadavky kladené na výkon služby. Naopak pokud podnikatel z jiné členské země míří na tuzemský trh, dostanou se mu  informace o požadavcích na výkon služby v České republice. V rámci vnitrostátního podnikání vám může být jednotné kontaktní místo nápomocno také pokud hodláte poskytovat službu, která vyžaduje jiné nežli živnostenské oprávnění. Podrobnosti o poskytovaných informací naleznete zde.

Kam je možné zajít pro radu?

Můžete využít kterékoliv jednotné kontaktní místo. Najdete je na 15 obecních živnostenských úřadech.

Komu je služba určena?

Služba je určena zejména pro zájemce (podnikatele – občany Evropské unie nebo podniky usazené v EU) o poskytování služeb. Asistenční služby jednotných kontaktních míst spadají do Jednotné digitální brány  (Single Digital Gateway) – projektu Evropské unie, který má za cíl vytvořit celoevropský elektronický rozcestník a jeho prostřednictvím zjednodušit přístup k informacím, správním postupům a asistenčním službám, které občané a podnikatelé potřebují ke svému pohybu a působení v rámci Evropské unie.