Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné zprostředkuje vstup do podnikání i vykonavatelům tzv. komorových povolání* nebo jiných povolených ekonomických činností, které se nepovažují za živnost ve smyslu živnostenského zákona?

Co si pod touto službou představit?

Jedná se o obdobnou službu, kterou pro živnostníka zabezpečuje obecní živnostenský úřad (oddělení registrace), kdy mu je spolu s oznamovanou živností  zprostředkováno také podání přihlášky k dani z příjmu a oznámení u sociální a zdravotní správy v souvislosti se zahájením jeho podnikání.

A jaké možnosti mají ostatní podnikatelé?

Ostatní podnikatelé (např. advokát, architekt, daňový poradce, lékař, lékárník, malíř, pilot, umělec apod.) měli smůlu, neboť pro ně takováto služba neexistovala, jelikož všechny jmenované profese nepodléhají regulaci živnostenského zákona – jsou vesměs upraveny jinými právními předpisy.

Změnu přinesl až zákon o volném pohybu služeb, jehož prostřednictvím byla provedena transpozice směrnice o službách na vnitřním trhu. Zákon mimo jiné zřídil tzv. jednotná kontaktní místa, která jsou součástí  15 obecních živnostenských úřadů. V důsledku transpozice směrnice tak došlo k zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání i pro výše jmenované profese, neboť se naším prostřednictvím mohou přihlásit zejména k daním z příjmu fyzických osob, důchodovému, nemocenskému a zdravotnímu pojištění. Podrobnosti o službě naleznete zde.

Komu je služba určena?

Jednotné kontaktní místo tak logicky cílí zejména na vykonavatele těchto profesí, aby i jim byl vstup do podnikání výrazně usnadněn. Za „benefit“ osobních návštěv lze označit také to, že formulář za podatele vyplní přímo úředník. Klient tak nemusí tápat, jakou kolonku vyplnit, nebo komu podání adresovat. Nezáleží ani na tom, kde se nachází jeho bydliště nebo sídlo.  Kontakty a další informace naleznete zde.

Asistenční služby jednotných kontaktních míst spadají do Jednotné digitální brány  (Single Digital Gateway) – projektu Evropské unie, který má za cíl vytvořit celoevropský elektronický rozcestník a jeho prostřednictvím zjednodušit přístup k informacím, správním postupům a asistenčním službám, které občané a podnikatelé potřebují ke svému pohybu a působení v rámci Evropské unie.


 * komorová povolání