Bezpečnostní řez akátu na Kampě

Upozorňujeme, že bude proveden bezpečnostní řez akátu, rostoucího v parku Kampa (před průjezdem k Sovovým mlýnům). Odůvodnění výrazný náklon kmene a excentrická koruna v důsledku dlouhodobé konkurence o světlo se sousedním jírovcem – nebezpečí vývratu. rozsáhlá hniloba kmene na bázi s odumřelými plodnicemi sírovce žlutooranžového Laetiporus sulphureus – nebezpečí mechanického selhání kmene. infikované kosterní větve s rozsáhlou … Číst více

Rabátka v Jungmannově ulici

Na základě častých dotazů občanů Prahy 1 si Vás dovolujeme informovat o aktuálním stavu rabátek v Jungmannově ulici před hlavním vstupem do Škodova paláce. V rámci adaptačních strategií hl. m. Prahy bylo přistoupeno k pilotnímu použití propustného betonu v rabátcích stromů. Jedná se zde o aplikaci nového pochozího neprášivého profilu do rabátek stromů, při zajištění dostatečné propustnosti materiálu … Číst více

Dotační program pro oblast životního prostředí

Městská část Praha 1 pro rok 2020 vyhlásila dotační program pro oblast životního prostředí, který je rozdělen do tří témat:   1. Den Země (téma č. 1)……………………………….55.000,- Kč2. příspěvky na ochranu zvířat (téma č. 2)…….50.000,- Kč3. příspěvky na péči o zeleň (téma č. 3, 4)……145.000,- Kč Témata dotačního programu: Den Země – příspěvky na veřejné … Číst více

Jaký Petřín chceme? Vyhodnocení ankety

V letním vydání JEDNA a prostřednictvím webových stránek jsme vás žádali o zodpovězení otázek na téma Jaký Petřín chceme. Do uzávěrky přišlo 107 odpovědí se zastoupením respondentů všech věkových kategorií – nejmladšímu bylo 21 let,nejstaršímu 92 let. Níže přinášíme shrnutí odpovědí na jednotlivé otázky. Která místa na Petříně rád(a) navštěvujete?• Z odpovědí vychází, že lidé … Číst více