Velkoobjemové kontejnery - 2. pololetí roku 2021

Od 14:00 do 18:00 lze využít přistavené velkoobjemové kontejnery dle níže uvedeného harmonogramu. VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné … Číst více

Dotační program pro oblast životního prostředí

Městská část Praha 1 pro rok 2021 vyhlásila dne 8. 2. 2021 usnesením Rady městské části č. UR21_0126 Dotační program pro oblast životního prostředí. Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná … Číst více

Informace o provedení ošetření stromů v Lobkovické zahradě

Odbor péče o veřejný prostor, oddělení životního prostředí informuje, že v období od 13.01. do 28.02.2021 (s ohledem na aktuální klimatické podmínky) budou probíhat v Lobkovické zahradě na Petříně zdravotní a bezpečností řezy stromů. S případnými dotazy se obracejte na organizaci Lesy hl.m. Prahy, případně Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, odd. péče o zeleň. Oznámení Lesů … Číst více