Jaký Petřín chceme? Vyhodnocení ankety

V letním vydání JEDNA a prostřednictvím webových stránek jsme vás žádali o zodpovězení otázek na téma Jaký Petřín chceme. Do uzávěrky přišlo 107 odpovědí se zastoupením respondentů všech věkových kategorií – nejmladšímu bylo 21 let,nejstaršímu 92 let. Níže přinášíme shrnutí odpovědí na jednotlivé otázky. Která místa na Petříně rád(a) navštěvujete?• Z odpovědí vychází, že lidé … Číst více

Oznámení o havarijním kácení stromu na Střeleckém ostrově

Dne 21. 5. 2019 bude probíhat kácení havarijního stromu (Javor mléč) na Střeleckém ostrově. Na  předmětný strom byl zpracován znalecký posudek, ze kterého vyplývá následující. Zdravotní stav stromu je silně narušený, bez možnosti stabilizace arboristickým ošetřením, stabilita kmene je nebezpečně snížená v oslabené bazální části působením dřevokazné parazitické houby dřevomoru kořenového. Touto hnilobou jsou napadené i … Číst více

Místostarosta Petr Hejma svolal veřejné setkání k projektům na Petříně

O současnosti a budoucnosti Petřína a jeho zahrad diskutovali na pozvání 1. místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy občané z blízkého okolí, magistrátní odborníci a představitelé ateliéru AND. „Chtěl jsem občanům, sousedům i odborníkům nabídnout možnost setkání a diskuse o tomto krásném místě, které máme rádi a na jehož podobě nám všem velmi záleží,“ vysvětlil Petr Hejma, … Číst více