Dotace v oblasti životního prostředí

Rada městské části Praha 1 vyhlásila Dotační program v oblasti životního prostředí. Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.    Dotační program je vyhlášen pro tato … Číst více

Antigrafitti program Prahy 1 přináší pozitivní výsledky

Jedním z palčivých problémů Prahy 1 je znečištění historického centra grafittti, či tzv. tagy. Domy, lampy, lavičky, koše, rozvodové skříně, nábřeží, kostely… To vše je často znehodnoceno spreji či fixy. Radnice Prahy 1 z tohoto důvodu začátkem října spustila systémový a koordinovaný antigraffiti program. „Projekt je od počátku spoluprací oblasti životního prostředí a správy majetku MČ Praha … Číst více

Lidarové skenování v Parku Kampa

Park Kampa byl v polovině října prvním místem v rámci Prahy 1, kde byla využita technologie lidarového skenování. Cílem toho skenování byl monitoring vzrostlé zeleně v centru Prahy. Tato inovativní technologii přináší zcela nové možnosti pro efektivní správu veřejné zeleně. “Nejen všeobecně vnímaná jedinečnost tohoto spravovaného území, ale především zákonná povinnost mi ukládá využít při … Číst více

Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat zdarma

Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou … Číst více

Vyhláška o zákazu spalování suchého rostlinného materiálu

Byla přijata nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy, která vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování … Číst více

Sochy Miminek v parku Kampa se vrací do zrekonstruované Odkolkovské zahrady

V úterý 17. října se vrátí do nově zrekonstruované Odkolkovské zahrady na Kampě sochy Miminek, které byly po dobu prací dočasně přesunuty k Rybářskému domečku. Na začátku srpna letošního roku odstartovala rekonstrukce Odkolkovské zahrady v parku Kampa, kde byly umístěny oblíbené sochy miminek sochaře Davida Černého. Ty našly své dočasné útočiště nedaleko, u Rybářského domečku. Plánované práce jsou … Číst více