Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat zdarma

Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou … Číst více

Vyhláška o zákazu spalování suchého rostlinného materiálu

Byla přijata nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy, která vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování … Číst více

Sochy Miminek v parku Kampa se vrací do zrekonstruované Odkolkovské zahrady

V úterý 17. října se vrátí do nově zrekonstruované Odkolkovské zahrady na Kampě sochy Miminek, které byly po dobu prací dočasně přesunuty k Rybářskému domečku. Na začátku srpna letošního roku odstartovala rekonstrukce Odkolkovské zahrady v parku Kampa, kde byly umístěny oblíbené sochy miminek sochaře Davida Černého. Ty našly své dočasné útočiště nedaleko, u Rybářského domečku. Plánované práce jsou … Číst více

2. kolo Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2023

Rada městské části vyhlásila dne 27. 6. 2023 usnesením č. UR23_0769 druhé kolo Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2023. Dotační program je vyhlášen pro 2 témata: Ekologická výchova a osvěta Výsadba zeleně, ozelenění fasád, zakládání komunitních zahrad ve dvorech a vnitroblocích v MČ Praha 1 Veškeré detailní informace o programu naleznete ZDE, příslušné … Číst více

Arboristické ošetření kaštanů na Střeleckém ostrově

Odbor životního prostředí a čistoty oznamuje, že v parku na Střeleckém ostrově proběhne nezbytné arboristické ošetření dvou kaštanů, rostoucích na břehu směrem na Staré Město. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a představují riziko pro své okolí. Pro jejich zachování na místě je nutné provést částečné snížení a odlehčení koruny. V blízkosti mostu Legií byl … Číst více