Opravy domovního fondu na území Prahy 1 najdete v sekci Dotace a granty

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1
Koncepce pomoci MČ Praha 1
Finanční pomoc Městské části Praha 1 v souvislosti s deregulací nájmů
Privatizace bytového fondu