Opravy domovního fondu na území Prahy 1 najdete v sekci Dotace a granty

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1 naleznete na reality.praha1.cz

 • Výměna bytu – postup a pravidla podle nového občanského zákona č.89/2012 Sb.PDF
  Institut výměny bytu, jak jej znal zákon č. 40/1964 Sb. (ust. §§ 715, 716), již nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nezná. Městská část Praha 1 bude proto projednávat žádosti individuálně, a to tak, že nájemce může nájemní smlouvu se souhlasem pronajímatele postoupit třetí osobě.
 • Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1
  podmínky, postup, žádost
 • Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném
  u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1
Koncepce pomoci MČ Praha 1
Finanční pomoc Městské části Praha 1 v souvislosti s deregulací nájmů
Privatizace bytového fondu
 • Vzor stanov pro „velká“ Společenství vlastníků jednotek – PDF, DOC
 • Vzor stanov pro „malá“ Společenství vlastníků jednotek – PDF, DOC
 • Celkový přehled domů určených k privatizaci
  Seznam objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených do správy Městské části Praha 1 schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. UZ08_0292 dne 18.11.2008 k privatizaci bytových jednotek oprávněným nájemcům v souladu se „Zásadami pro prodej bytů“.
 • Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1PDF
  Zásady pro prodej bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených do správy Městské části Praha 1 v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, schválené usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. U98_0383 dne 09.07.1998, ve znění Dodatku č.1 ze dne 04.06.2001, Dodatku č.2 ze dne 25.10.2004 a Dodatku č.3 ze dne 24.01.2005.
 • Zásady nepeněžitého plnění kupní cenyPDF
  Zásady započtení nepeněžitého plnění kupní ceny, schválené usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1 č. U01_0325 dne 10.12.2001, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.9.2004.
 • Zásady pro změnu v osobě nájemce bytu na žádost nájemce
  Zásady pro změnu osoby nájemce bytu na žádost současného nájemce v souvislosti s privatizací bytů, schválené usnesením Rady Městské části Praha 1 č. u02_0130 dne 04.03.2002.
 • Vzor kupní smlouvy o převodu bytové jednotkyDOC
  Vzor Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku užívaný v rámci privatizace bytového fondu oprávněným nájemcům v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1.
 • Problematika daně z nemovitosti
  Problematika daně z nemovitosti v případech vlastnictví bytu dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění.
 • Smluvní zajištění vzájemných vztahů po rozdělení domu na jednotky –  PDF