PROBLEMATIKA DANĚ Z NEMOVITOSTI v případech vlastnictví bytu dle zák. č. 72/94 sb., o vlastnictví bytů

Daň z nemovitostí je upravena v zákoně č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z pozemku
Daň ze stavby (bytu)