Byty ze sociální rezervy, tzv. „ sociální byty“ jsou určeny pro sociálně slabší občany, kteří nemohou svoji bytovou situaci řešit jinak, než žádostí o byt ze sociální rezervy. Pomoc je obcí poskytována na základě Žádosti o nájem bytu ze sociální rezervy podané žadatelem – nájemcem bytu Městské části Praha 1 nebo jiného bytu na území městské části Praha 1.

Na přidělení bytu ze sociální rezervy není právní nárok. O přidělení bytu rozhoduje, na základě doporučení Sociální komise, Rada městské části Praha 1. Kromě splnění základních podmínek (viz §1) je každý případ individuálně posuzován zejména s ohledem na sociální potřebnost žadatele (např. nevyhovující zdravotní stav). Splnění základních podmínek automaticky nezakládá právo na přidělení bytu.

Seznam tzv. „sociálních bytů“ schvaluje Rada MČ Praha 1 a bude pravidelně aktualizován.

Bližší informace a formulář žádosti naleznete v níže připojených souborech.

Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy se podává prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Formulář žádosti

Pravidla pro pronájem bytů ze sociální rezervy tzv. sociálních bytů – PDF
Žádost o byt ze sociální rezervy – PDF, XLS
Čestné prohlášení k žádosti o byt ze sociální rezervy – PDF, DOC