Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kalkulačka pro výpočet nájemného

Kalkulačku pro jednostranné zvýšení nájemného v roce 2009 v jednotlivých regioench ČR
najdete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR na této adrese:
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Kalkulacka-najemneho/Kalkulacka-pro-jednostranne-zvyseni-najemneho-2009

Cenové´limity nájemného, které Vám tato kalkulačk vypočte, vycházejí ze vzorců uvedených v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na výše uvedených stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete též úplné znění Zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů včetně všech příloh a komentářů a také seznam poradenských míst pro nájemníky.

Ilustrativní obrázek - Mapa ČR