Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu

chci změnit nájemní smlouvu na jinou OSOBU - NÁJEMCE. Kdy je to možné? Jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Vyřizuje:

referentka oddělení bytů a nebytových prostor podle katastru (ulice)

Kontakt:

Potřebujete:

Vzhledem k novele § 706 - 708 občanského zákoníku bude upřesněno

Správní a místní poplatky:

žádné