ZÁSADY PRO ZMĚNU OSOBY NÁJEMCE BYTU NA ŽÁDOST SOUČASNÉHO NÁJEMCE BYTU PODANÉ V SOUVISLOSTI S PRIVATIZACÍ BYTŮ