u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1

Formuláře:

  • Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném – PDF

Přílohy:

  • Koncepce pomoci MČ Praha 1 – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Základní informace
Rozšířené informace