Formuláře:

  • Žádost o poskytnutí slevy na nájemném v bytě MČ Praha 1 – PDF

Přílohy:

  • Pravidla pro poskytování slev na nájemném – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Související ŽS:

Základní informace
Rozšířené informace