Jedná se o poslední finanční kompenzaci dopadu zvyšování nájmu po vyčerpání pomoci poskytované formou státních dávek pro nájemce bydlící v bytě soukromého vlastníka, státním bytě nebo v bytě ve vlastnictví hlavního města Prahy na území MČ Praha 1.

Formuláře:

  • Žádost o finanční pomoc formou daru – PDF

Přílohy:

  • Koncepce pomoci MČ Praha 1 – PDF

Legislativa:

  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Základní informace
Rozšířené informace