Za českou právnickou osobu se pro účely živnostenského zákona považuje právnická osoba se sídlem na území České republiky. V případě zahraničních právnických osob se rozlišuje, zda jde o osobu se sídlem na území jiného členského státu EU, EHP či Švýcarské konfederace nebo na území třetího státu.

Novinky

Archiv: Registrace právnických osob
Seznam živností
Správní poplatky
Oznamovací povinnosti po zahájení a v průběhu podnikání

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Formuláře, legislativa, odkazy:

Formuláře