Za českou právnickou osobu se pro účely živnostenského zákona považuje právnická osoba se sídlem na území České republiky. Za zahraniční pak právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. V případě zahraničních právnických osob se dále rozlišuje, zda se jedná o osobu se sídlem na území jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarské konfederace nebo o právnickou osobu, která má sídlo umístěno mimo EU tj. na území třetího státu.

Oddělení registrace, v případě právnických osob:

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o udělení koncese,
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi,
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti,
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu,
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,
 • plní funkci centrálního registračního místa:
   • přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
   • přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

Živnosti

Regulované živnosti
<strong>Příloha č. 1 - živnosti řemeslné</strong><strong>Příloha č. 2 -</strong> <strong>živnosti vázané </strong><strong>Příloha č. 3 - živnosti koncesované</strong>

Řemeslné živnosti (§ 20 živnostenského zákona):

Vázané živnosti (§ 23 a 24 živnostenského zákona):

Koncesované živnosti (§ 26 a 27 živnostenského zákona):

Živnost volná a její obory
<strong>Příloha č. 4 - živnost volná</strong><strong>Příloha č. 6 - obory živnosti volné podléhající povinnému ohlášení </strong>

Živnost volná (§ 25 odst. 2 živnostenského zákona):

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činností náležející do živnosti volné:

 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 8. Pěstitelské pálení
 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a  kosmetických přípravků
 18. Výroba hnojiv
 19. Výroba plastových a pryžových výrobků
 20. Výroba a zpracování skla
 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 23. Broušení technického a šperkového kamene
 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 31. Výroba strojů a zařízení
 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 33. Stavba a výroba plavidel
 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 37. Výroba a opravy čalounických výrobků
 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 39. Výroba zdravotnických prostředků
 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
 47. Zprostředkování obchodu a služeb
 48. Velkoobchod a maloobchod
 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 54.  Zrušen
 55. Ubytovací služby
 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 59. Pronájem a půjčování věcí movitých
 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 61. Projektování pozemkových úprav
 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 63. Projektování elektrických zařízení
 64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 65. Testování, měření, analýzy a kontroly
 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 68. Fotografické služby
 69. Překladatelská a tlumočnická činnost
 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 76. Poskytování technických služeb
 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Níže uvedené obory živnosti volné, pakliže je podnikatel vykonává, podléhají od 1. 1. 2021 povinnému ohlášení. Pro tyto jmenované obory neplatí garantovaný rozsah výkonu práva živnosti volné v celém jejím rozsahu (§ 28 živnostenského zákona).

a) poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy,

b) poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

Mimo to k výkonu těchto oborů a vázané živnosti: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, právnickou osobou je vyžadována bezúhonnost (§ 8a živnostenského zákona)  jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Kvalifikace ze zahraničí

Živnosti, pro jejichž výkon musíte požádat o profesní uznání zahraniční kvalifikace

U níže uvedených živností, musí zájemce, pakliže svou kvalifikaci získal na území jiné členské země Evropské unie než je Česká republika, nejprve požádat tzv. o profesní uznání odborné kvalifikace. O předání žádosti lze požádat zde. 

Profesní uznání zahraniční kvalifikace u dalších živností

U zbytku regulovaných živností (např. všechna řemesla uvedená v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu) lze odbornou způsobilost prokázat podle § 7 odst. 5 živnostenského zákona, tj. doklady stvrzujícími, že jste činnost vykonávali (máte praxi) v jiné čl. zemi a dosáhli jste předepsaného stupně vzdělání. Pakliže nelze kvalifikační předpoklady prokázat podle výše uvedeného, je možné požádat o profesní uznání také pro tyto činnosti. O předání žádosti lze požádat zde. 

Odborná kvalifikace z třetího státu

Odborná kvalifikace získaná mimo EU

Ještě před tím, než požádáte o udělení povolení k výkonu regulované činnosti, je nezbytné požádat o tzv. nostrifikaci dokladu o zahraničním vzdělání, nebo uznání dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání, a to pokud jste vzdělání získali mimo EU. Podrobnosti nabízejí stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Poplatky

Poplatek za živnost

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání stanovuje položka č. 24 Sazebníku, který je nedílnou přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 • 1000 Kč za ohlášení živnosti (nebo za přijetí žádosti o koncesi) při vstupu do živnostenského podnikání,
 • 500 Kč za další ohlášení (nebo za přijetí další žádosti o koncesi) nebo za změnu rozhodnutí o udělení koncese nebo za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost,
 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny,
 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (CzechPoint),
 • 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku (za každou i započatou stránku),
 • 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku o údajích o jednom podnikateli.

Poplatek se nevybere za

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku,
 • změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu,
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese,
 • změnu oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Daň z příjmu právnických osob

Ohledně daňových povinností, prosím, kontaktujte svůj finanční úřad (dle sídla společnoti).

Odvody na sociální a zdravotní pojištění členů kolektivních orgánů právnických osob

Zákony č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších přepisů, a č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších přepisů, stanovují okruhy osob, které jsou povinny být účastny na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění. Do tohoto okruhu náleží i členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů. Ohledně konkrétních informací k hrazení pojistného členů kolektivních orgánů právnické osoby, se prosím, obracejte vždy na zdravotní pojišťovnu, nebo příslušné pracoviště sociální správy.

Podání

Osobní podání

Jménem právnické osoby může oprávněná osoba podání podle živnostenského zákona učinit osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Den a čas návštěvy si můžete (není nutné) dopředu rezervovat (zvolíte volbu příjem podání). Vyplněné podání lze rovněž zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu živnostenského úřadu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město nebo jej zanechat v podatelně úřadu. Živnost lze také alternativně ohlásit prostřednictvím služby Czech POINT.

Online podání
<strong>Datová schránka</strong><strong>Poplatek při elektronickém způsobu podání</strong>

Pro právnickou osobu je nejjednodušší podání učinit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Městské části Praha 1: b4eb2my.

Za vyřízení plně elektronického podání zaplatíte 800 Kč. Za další elektronické vyřízení živnosti 400 Kč.

Online formulář

Nápovědu k elektronickému způsobu podání nabízejí tyto stránky.

Povinnosti

Oznamovací povinnosti - zahájení podnikání
Oznamovací povinnosti k oznámené živnosti
 • Oznamovací povinnost podnikatelů v průběhu podnikání – PDF
  (živnostenský úřad)
Co se oznamovat nemusí
 • Změny, které podnikatel nemusí oznamovat – PDF

Užitečné informace

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte