Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi může společnost (právnická osoba) u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Pokud je podání bez závad živnostenský úřad vydá do pěti pracovních dnů výpis z živnostenského rejstříku. Právo podnikat vzniká již zapsané právnické osobě do veřejného rejstříku dnem ohlášení živnosti, v případě žádosti o koncesi dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Právnické osobě, která ještě není zapsána do veřejného či obdobného rejstříku, vzniká právo podnikat až dnem zápisu této osoby do takovéhoto rejstříku.  K podání návrhu zápisu do veřejného rejstříku (obchodní, spolkový apod.) slouží inteligentní formulář.  Zápis provádí rejstříkový soud nebo notář. Průvodce založením a vznikem obchodní korporace (např. s.r.o. nebo a.s.) naleznete zde.