Živnosti a jejich provozovatelé v číslech

I nadále platí, že počet živnostníků je v novodobé historii České republiky nejvyšší. Ve 2. čtvrtletí roku 2021 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 10 343 osob oproti minulému sledovanému období. Od minulého čtvrtletí přibylo 20 784 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona.  Celkem 10 441 osob se rozhodlo svou živnost ukončit. Základní živnostenský … Číst více

Profese průvodce již dle nových pravidel / THE NEW RULES FOR GUIDES

Vážení průvodci, turistická sezona je v plném proudu, živnostenský úřad si vám proto dovoluje připomenout, že pro výkon vaší profese platí nová pravidla, tak jak řada z vás požadovala. Mimo živnosti volné proto musíte disponovat také českým národním průkazem průvodce. Víte, že profese turistického průvodce má nová pravidla? Nejviditelnější změnou, a to doslova, je povinnost mít … Číst více

Pro živnost i přes internet

Vážení podnikatelé, dovolujeme si vám připomenout, že živnostenské oprávnění (včetně následných změn) vyřídíte také online, za předpokladu, že máte zřízenou vlastní datovou schránku nebo používáte elektronický podpis. Online služby veřejné správy jsou dostupné např. pomocí Portálu občana. K identifikaci své osoby je možné využít i tzv. bankovní identitu, kterou používáte pro přihlášení do online bankovnictví. … Číst více

Vstup do podnikání za pomoci asistenční služby jednotného kontaktního místa

Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné zprostředkuje vstup do podnikání i vykonavatelům tzv. komorových povolání* nebo jiných povolených ekonomických činností, které se nepovažují za živnost ve smyslu živnostenského zákona? Co si pod touto službou představit? Jedná se o obdobnou službu, kterou pro držitele živnostenského oprávnění (živnostníka) zabezpečuje obecní živnostenský úřad (včetně našeho, kde má … Číst více

Podnikání v EU za pomoci asistenční služby jednotného kontaktního místa

Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné poskytuje informace o administrativních požadavcích kladených na poskytovatele služby u nás i v jiné členské zemi Evropské unie? Co si pod touto službou představit? Pokud jste český podnikatel, můžete své služby v totožném rozsahu poskytovat také na území jiné členské země Evropské unie. Pokud půjde o jednorázové plnění … Číst více

Změna obsahových náplní živností

Vážení podnikatelé, informujeme Vás o změně nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností. Toto nařízení vymezuje obsahovou náplň ke každé živnosti, resp. ke každému oboru, který náleží do živnosti volné. Provedená úprava reflektuje na změny [resp. změny] živnostenského zákona, ke kterým od poslední novelizace nařízení došlo (2019). Zejména se nově vymezuje obsahová … Číst více

Zrušen zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích

Vážení podnikatelé a spotřebitelé, na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu se od pondělí 31. května 2021 mohou otevřít vnitřní prostory restaurací,  bazény, sauny a wellness centra. Pravidla provozu maloobchodu a služeb jsou k dispozici zde. Srozumitelně Vám aktuální opatření vysvětlí Covid Portál. Např. zde najdete pravidla pro restaurace, bary a kavárny, pravidla pro služby a ubytování … Číst více

Upozornění na šířící se mylné výklady výkonu realitního zprostředkování

Upozornění na šířící se mylné výklady návrhu novelizace podmínek výkonu realitního zprostředkování. Vážení poskytovatelé realitního zprostředkování, lhůta pro přechod z živnosti volné na živnost vázanou uplynula dnem 3. 3. 2021. Od 4. 3. 2021 nelze realitní zprostředkování poskytovat v rámci živnosti volné – viz mimo jiné sdělení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které v … Číst více

Zrušen zákaz maloobchodního prodeje

Od 10. května 2021 se po celé republice budou moci otevřít všechny zbývající segmenty maloobchodu a většina z dosud uzavřených služeb. Vážení podnikatelé a spotřebitelé, vláda České republiky schválila rozvolnění protiepidemických opatření v dosud uzavřených provozovnách maloobchodu a také u většiny služeb. Pravidla provozu maloobchodu a služeb jsou k dispozici zde. Aktuální znění mimořádného opatření pro oblast … Číst více