Vážení poskytovatelé služeb,

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na online seminář na téma „Informační zdroje pro vysílání pracovníků“.

Seminář bude zaměřen na informační zdroje na internetu, které se týkají přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci Evropské unie, resp. evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace. Účastníci budou mimo jiné seznámeni:

  • s databází legislativy EU,
  • s databází profesí regulovaných v zemích EU,
  • s odkazy na ohlašovací procedury či národní informační zdroje zemí EU.

Pořádá:                           Logo CRR

Termín:                            21. 4. 2021

Pro koho je určen:         Pro podnikatele

Registrace:                      zde (nejpozději do 20. 4. 2021 12:00)

Účast:                               Zdarma / online přes MS Teams