Vážení podnikatelé,

vládní opatření zakazující maloobchodní prodej a poskytování služeb se týká zejména činností, které jsou klasifikovány jako živnosti ve smyslu příloh č. 1 až 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Činnosti a služby jsou zároveň provozovány v živnostenských provozovnách – viz usnesení vlády č. 1079 o krizovém opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb.

Zákaz se  nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona s výjimkou provozu heren, kasin a sázkových kanceláří

Zákaz tak v praxi nedopadá např. na vykonavatele tzv. komorových (svobodných) povolání nebo jiných legálních ekonomických činností. Konkrétně se může jednat např. o advokáty, notáře, patentové zástupce, soudní exekutory, soudní znalce, soudní tlumočníky, auditory, daňové poradce, burzovní dohodce, autorizované architekty, lékařské a nelékařské zdravotnické profese apod. Zákaz rovněž nedopadá na činnost bank, směnáren, pojišťoven. Rovněž tak na výrobce elektřiny nebo plynu, zemědělce či provozovatele drážní dopravy apod. Přehled tzv. neživností naleznete zde.

Zákaz hazardních her platí

Naopak na provozovatele hazardních her se vládní zákaz vztahuje, ač se rovněž nejedná o živnost (provozování hazardních her je z režimu živnostenského zákona vyloučeno).

Přehled vládních usnesení, která byla vyhlášena v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru, naleznete zde.