Co vás zajímá: Otázky a odpovědi k datovým schránkám

Vážení podnikatelé, ve spojitosti s automatickým zřizováním datových schránek, řada z vás po letech zjistila, že má stále aktivní živnostenské oprávnění, ačkoli jej již aktivně dlouhodobě nevyužívá. Pokud je to i váš případ a datovou schránku podnikající fyzické osoby nechcete, za předpokladu že již nepodnikáte, musíte všechna svá podnikatelská oprávnění, kterými disponujete, zrušit. Živnostenské činnosti … Číst více

Znepřístupnění datové schránky - přehled povolovacích orgánů

Vážení podnikatelé, ve spojitosti s masovým rozšířením datových schránek, které stát zřídil mimo jiné všem podnikajícím osobám, řada z vás po letech zjistila, že má stále aktivní „IČO“ (identifikační číslo osoby) ačkoliv jej  již fakticky dlouhodobě nevyužívá. Aktivní IČO je důkazem toho, že vaše oprávnění k podnikání nebylo zrušeno, a je tudíž i nadále platné. … Číst více

Změna živnostenského zákona a další novinky pro podnikatele

Vážení podnikatelé, živnostenský úřad vás informujeme o některých legislativních změnách, ke kterým došlo v průběhu měsíce ledna 2023.  Živnostenský zákon Znění živnostenského zákona v průběhu ledna 2023 postupně novelizovaly 3 změnové předpisy. Přičemž první dvě změny upravily znění § 3 živnostenského zákona (činnosti vyloučené z režimu živností), do něhož byly doplněny některé činnosti, na které se … Číst více

Dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 v roce 2023

O dotaci mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, ve výjimečných případech i mimo území městské části, je-li ze žádosti patrné naplnění cílů dotačního programu, a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím … Číst více

Živnosti a jejich provozovatelé v číslech

Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek, tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za uplynulé čtvrtletí. Stručně lze konstatovat, že v rámci státu živností ubylo, oproti Praze 1, kde růst počtu podnikatelů pokračoval i nadále. Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 23 024 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Naopak celkem 36 988 … Číst více

Přehled o činnosti oddělení

Oddělení Jednotné kontaktní místo uchazečům o výkon služby nebo jejím vykonavatelům poskytuje informace nezbytné k zahájení výkonu dané činnosti a to na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Služby jsou určeny občanům Evropské unie. Úkolem jednotného kontaktního místa je poskytnout informaci o požadavcích kladených na vydání oprávnění k podnikání nebo k jeho dočasného výkonu … Číst více

Nový portál živnostenského podnikání

Portál živnostenského podnikání je webový portál, který poskytuje uživatelům informace a služby související s podnikáním podle živnostenského zákona. Služby poskytované Portálem živnostenského podnikání obsahují i možnost vyřídit si vybrané záležitosti elektronickou cestou. Portál živnostenského podnikání (rzp.cz) je postaven na koncepci portálů veřejné správy, využívá tedy design systém gov.cz a pro autentizaci uživatelů využívá služeb Portálu … Číst více