Pravidla pro poskytování služeb platná od 15. 6. 2020

Vážení podnikatelé a spotřebitelé, dovolujeme si Vás upozornit na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, na základě kterého se až do odvolání omezuje výkon některých podnikatelských činností. Opatření zároveň stanovuje pravidla, za kterých je možné jednotlivé služby poskytovat. Tímto opatřením se ruší mimořádné opatření ze dne 2. června 2020, č. j.: MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN. Podrobnosti uvádíme níže. … Číst více

Videokonference o dopadech pandemie koronaviru na fungování vnitřního trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, zvou zájemce na online seminář o dopadech koronaviru a přijatých opatření v sousedních státech. Seminář bude zaměřen zejména na: Hraniční režim ČR v souvislosti s krizí COVID19 – možnost pohybu pracovníků přes hranice. Aktuální opatření na hranicích v Rakousku, Německu, Polsku a Slovensku, možnost … Číst více

Počítání času – prominutí zmeškaného úkonu

Vážení podnikatelé, dovolte pár důležitých informací k zákonným lhůtám v době nouzového stavu. Na základě doporučení Ministerstva vnitra České republiky Vám připomínáme, že v případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu tak, jak předpokládá § 41 … Číst více

IV. fáze uvolnění podnikání

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, další, v pořadí již čtvrtá etapa rozvolnění, nastane 25. května 2020 (pokud epidemiologická situace dovolí). V rámci IV. vlny se povoluje Od pondělí 25. května 2020 lze znovu otevřít např.: restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na … Číst více