Vyhláška o spádových obvodech ZŠPDF

Mapa pražských spádových oblastí (spadovostpraha.cz)

Zápis se týká dětí, které k 31. 08. 2024 dovrší věk šest let (děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) a také dětí, jimž byla odložena školní docházka.
V aktuálním školním roce 2023/24 již nebude možné konat tzv. zvláštní zápisy pro děti s dočasnou ochranou v důsledku války na Ukrajině. Zápisy do mateřských a základních škol pro školní rok 2024/25 budou pro všechny děti a žáky probíhat ve standardních termínech a standardním způsobem.