Městská část Praha 1 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský  na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV – MČ Praha 1“ (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008328). Jedná se již o 4. běh projektu MAP, který MČ realizuje od roku 2016. Cílem projektu je nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů vzdělávání v území. Projekt získal skvělé hodnocení a jeho rozpočet byl schválen v plné výši. Projekt MAP IV je realizován od 1. 2. 2024 do konce roku 2025, tj. po dobu 23 měsíců.