Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Mgr. David Bodeček
Místopředseda
Mgr. Petr Scholz

Tajemník
Gabriela Němečková
Členové
Mgr. Karel Ulm
Stanislav Lazar
JUDr. Zuzana Chlupáčová
Mgr. Petr Kučera cz

STATUT VÝBORU

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „statut“) stanoví základní rámcové vymezení okruhů činností Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „výbor“).
 1. Postavení, jednání, způsob usnášení výboru a další otázky související s činností výboru stanoví Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 1.

Článek 2

 Funkce výboru

 1. Výbor je poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 1 (dále jen „ZMČ P1“) v oblasti kontrolní.  Je zřízen na základě § 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

Článek 3

Rozsah a náplň činnosti výboru

 1. Kontrolní činnost výboru se řídí zákonem č. 131/2000 , o hlavním městě Praze.
 2. Výbor zejména:
  • kontroluje plnění usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1;
  • projednává úkoly z Plánu činnosti výboru a konkrétní úkoly uložené výboru ZMČ P1;
  • projednává podněty zastupitelů a občanů městské části Praha 1 adresované výboru;
  • sleduje fungování a navrhuje zlepšení jednacích řádů samosprávy a organizačních pravidel úřadu z hlediska zlepšení kontroly a transparence;
  • spolupracuje s dalšími komisemi Rady městské části Praha 1 a výbory Zastupitelstva městské části Praha 1;
  • zveřejňuje plány kontrol, zprávy o činnosti výboru a čtvrtletní zprávy o kontrole plnění úkolů uložených usneseními Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut byl schválen ZMČ Praha 1 usnesením č. UZ21_0263 dne 18. 05. 2021.

KV schválil harmonogram svého jednání na rok 2022, a to v datech 17. 1., 28. 2., 23. 5., 27. 6., 5. 9., vždy od 16:00 hod.

33. jednání dne 5. 9. 2022 od 16,00 hod. – nový termín 7. 9. 2022 od 16,30 hod v zasedací místnosti č. dv. 201, 2., patro
33. jednání dne 07. 09. 2022 – Pozvánka, Usnesení, Zápis
32. jednání dne 27. 6. 2022. – Pozvánka, Usnesení, Zápis
31. jednání dne 23. 05. 2022 – Pozvánka, Usnesení, Zápis
30. jednání dne 28. 02. 2022 – Pozvánka, Usnesení, Zápis
29. jednání dne 17. 01. 2022 – Pozvánka, Usnesení, Zápis


KV schválil harmonogram svého jednání na rok 2021, a to v datech 25.1.2021, 1.3.2021, 12.4.2021, 10.5.2021, 14.6.2021, 6.9.2021, 11.10.2021, 8.11.2021 a 13.12.2021, vždy od 16:00 hod.

Harmonogram jednání na 2. pololetí 2021: 1x měsíčně od 16:00 hod.

28. jednání dne 13. 12. 2021 – Pozvánka, Usnesení, Zápis
27. jednání dne 08. 11. 2021 – Pozvánka, Usnesení, Zápis
26. jednání dne 11. 10. 2021 – Pozvánka, Usnesení, Zápis
25. jednání dne 06. 09. 2021 – Pozvánka, Usnesení, Zápis
Mimořádné jednání dne 18. 8. 2021 – Pozvánka (neveřejné jednání), Usnesení, Zápis
Mimořádné jednání dne 10. 8. 2021 – Pozvánka (neveřejné jednání), Usnesení, Zápis

Harmonogram jednání na 1. pololetí 2021: 1x měsíčně od 16:00 hod.

Mimořádné jednání dne 22.6.2021 – Pozvánka (neveřejné jednání), Usnesení, Zápis
24. jednání dne 14. 06. 2021 – Pozvánka, Usnesení, Zápis
23. jednání dne 10. 05. 2021 – Pozvánka, Zápis, Usnesení
Mimořádné jednání dne 26. 04. 2021 – Pozvánka (neveřejné jednání), Zápis
22. jednání dne 12. 04. 2021 – Pozvánka (neveřejné jednání),Zápis, Usnesení
21. jednání dne 01. 03. 2021 – Pozvánka (neveřejné jednání), Zápis, Usnesení
20. jednání dne 25. 01. 2021 – Pozvánka (neveřejné jednání), ZápisUsnesení

Harmonogram jednání na 2. pololetí 2020: 1x měsíčně od 16:00 hod.

19. jednání dne 14.12.2020 – Pozvánka, Zápis, Usnesení
18. jednání dne 09.11.2020 – Pozvánka, Zápis, Usnesení,
17. jednání dne 12.10.2020Pozvánka, Zápis, Usnesení
16. jednání dne 07.09.2020 – Pozvánka, Zápis, Usnesení

Harmonogram jednání na 1. pololetí 2020: 1x měsíčně od 16:00 hod.

15. jednání dne 08.06.2020 – Pozvánka, Zápis, Usnesení
14. jednání dne 04.05.2020 – Pozvánka, Zápis, Usnesení
13. jednání dne 02.03.2020 – Pozvánka, Zápis, Usnesení
12. jednání dne 03.02.2020 – Pozvánka, Zápis, Usnesení
11. jednání dne 06.01.2020 – Pozvánka, Zápis

Harmonogram jednání na 2. pololetí 2019: 1x měsíčně od 16:00 hod. (pondělí)

10. jednání dne 02.12.2019 – Pozvánka, Zápis
9. jednání dne 04.11.2019 – Pozvánka, Zápis
8. jednání dne 07.10.2019 – Pozvánka, Zápis
7. jednání dne 02.09.2019 – Pozvánka, Zápis

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 16:00 hod. (pondělí)

6. jednání dne 03.06.2019
5. jednání dne 06.05.2019
4. jednání dne 01.04.2019
3. jednání dne 04.03.2019
2. jednání dne 04.02.2019
1. jednání dne 07.01.2019