Oznámení o havarijním kácení stromu na Střeleckém ostrově

Dne 21. 5. 2019 bude probíhat kácení havarijního stromu (Javor mléč) na Střeleckém ostrově. Na  předmětný strom byl zpracován znalecký posudek, ze kterého vyplývá následující. Zdravotní stav stromu je silně narušený, bez možnosti stabilizace arboristickým ošetřením, stabilita kmene je nebezpečně snížená v oslabené bazální části působením dřevokazné parazitické houby dřevomoru kořenového. Touto hnilobou jsou napadené i … Číst více

Oznámení o kácení javoru mléče v Čelakovského sadech

Vážení občané, odbor životního prostředí, jakožto správce parku Čelakovského sady, oznamuje, že v týdnu od 26. 3. 2018 bude v tomto parku provedeno kácení 1ks javoru mléče. Strom již delší dobu vykazoval známky zhoršujícího se zdravotního stavu, docházelo k odumírání vrcholových částí koruny a pádům větších větví. Na základě toho nechal správce parku zpracovat znalecký posudek na stav … Číst více