Další vycházka z cyklu Krásné toulky paní Krásné se uskuteční v úterý 21. 5. 2019 ve 14:00 hod. Tentokrát navštívíme Židovské Město. Na vycházku se hlaste od 6. 5. 2019 u Karolíny Schwarzové, tel.: 725 397 934, a Terezy Noskové, tel.: 607 048 183. Podrobnosti o místě srazu získáte při registraci.