Možnosti jak získat bydlení v MČ Praha 1

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1 naleznete na reality.praha1.cz

Sociální byty

Tyto byty jsou pronajímané žadatelům dle pravidel, která naleznete zde.

Bližší informace získáte přímo na odboru sociálních věci a zdravotnictví:

Žádost o pronájem bytu ze sociální rezervy tzv. „sociální byty“, vyřizuje Oddělení sociální pomoci.

Kontakt:
Mgr. Věra Marková
(číslo dveří 303)
Tel.: 221 097 404
E-mail: Vera.Markova@praha1.cz

Bc. Marie Gazdová (číslo dveří 303)
Tel.: 221 097 276
E-mail: Marie.Gazdova@praha1.cz

S sebou potřebujete:

Domy s pečovatelskou službou

Realizace sociálních služeb – pečovatelské služby na území Městské části Praha 1 je rozdělena do čtyř okrsků, do nichž spadají i jednotlivé domy s pečovatelskou službou (DPS):

DPS Dlouhá 23, Praha 1

(1. okrsek)

35 garsoniér a 8 bytů o dvou místnostech. Pro krátkodobé ubytování je k dispozici 1 garsoniéra a je zde též umístěno středisko osobní hygieny. V tomto domě je sídlo Střediska sociálních služeb. Provoz byl zahájen po rekonstrukci domu v roce 1995.

BDPS Benediktská 13, Praha 1

­(1. okrsek)

15 garsoniér, 11 bytů o 2 místnostech a 3 bezbariérové byty. Součástí domu je i středisko osobní hygieny. Provoz v nově postaveném domě byl zahájen v roce 2011.

DPS Týnská 17, Praha 1

(2. okrsek)

18 garsoniér, 1 dvougarsoniéra a 4 malé garsoniéry určené pro krátkodobý pobyt. Součástí domu je středisko osobní hygieny, klub seniorů a společenské prostory pro aktivizační činnosti, prostory pro výuku na PC, ordinace lékaře a další. Zahrada k odpočinku je umístěna v klidném vnitrobloku domu. Provoz byl zahájen po rekonstrukci domu v roce 1998.

DPS Pštrossova 18, Praha 1

(3. okrsek)

18 garsoniér, 1 dvougarsoniéra pro manželský pár a 1 bezbariérová dvougarsoniéra. Součástí domu je středisko osobní hygieny a společenská místnost. Provoz byl zahájen po rekonstrukci domu v roce 2001.

DPS U Zlaté studně 1, Praha 1

(4. okrsek)

8 garsoniér, 3 byty 1 + 1 a 1 bezbariérový byt 1 + 1. Součástí domu je společenská místnost a kaskádovitá zahrada k odpočinku s výhledem na Prahu. Provoz byl zahájen po rekonstrukci domu v roce 2002.

Středisko osobní hygieny umístěno v Tomášské 6, Praha 1, kde je též klub seniorů. Všechny domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou bezbariérové, jsou vybaveny výtahy, v DPS U Zlaté studně také schodišťovou plošinou. Každý obyvatel má možnost přivolat pomoc pečovatelky pomocí místního systému tísňového volání. Služba pečovatelek je ve většině DPS non-stop. V DPS U Zlaté studně v době, kdy nejsou pečovatelky přítomny, jsou obyvatelé napojeni na Systém tísňové péče, který provozuje Středisko sociálních služeb pro celou Prahu 1.

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby najdete zde

Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v Praze 1. V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na info@socialnisluzbyp1.cz

Domov pro seniory na území MČ Praha 1

Dům Portus – komunitní centrum služeb pro seniory

Kontakt:
Bc. Robert Pitrák – manažer sociálních služeb
Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 333 565
E-mail: robert.pitrak@zivot90.cz
www.zivot90.cz

Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální péče a služeb.

Toto oddělení se zabývá:

 • komplexní výkon agendy péče o seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů,
 • bytová problematika, domy s pečovatelskou službou,
 • poskytování sociálně právního poradenství a sociální pomoci,
 • veřejné opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům,
 • výkon kolizního opatrovnictví,
 • poradenství ke službám sociální péče,
 • poradenství ke službám sociální prevence,
 • zprostředkování sociálních služeb,
 • terénní služby,
 • vydávání Seniorských obálek,
 • vydávání Euroklíčů.

Kontakty:

Bc. Věra Kutá (číslo dveří 310)
Vedoucí odd. sociální péče a služeb
Tel.: 221 097 447
vera.kuta@praha1.cz

Eva Lukešová (číslo dveří 309)
Sociální pracovnice
Tel.: 221 097 597
eva.lukesova@praha1.cz

Bc. Zdislava Procházková (číslo dveří 309)
Sociální pracovnice
Tel.: 221 097 405
zdislava.prochazkova@praha1.cz

Dana Neubauerová (číslo dveří 315)
Veřejná opatrovnice
Tel.: 221 097 305
dana.neubauerova@praha1.cz

Mgr. Marcela Bezenková (číslo dveří 314)
Veřejná opatrovnice
Tel.: 221 097 220
marcela.bezenkova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Bezbariérový byt, kde jej poptám?

Doporučujeme Vám obrátit se osobně na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář č. 303, Mgr. Věra Marková nebo Bc. Marie Gazdová. Rádi Vám poskytneme podrobné informace.

Chci byt pro seniora, jak mám postupovat?

Byty jsou pronajímané žadatelům na základě návrhu Sociální komise Rady městské části Praha 1. Pravidla pro nakládání s těmito byty (tzv. „sociálními byty) schválila Rada městské části Praha 1 usnesením číslo UR12_1036 ze dne 24. 7. 2012. Pravidla pro pronájem bytu ze sociální rezervy 2012 naleznete zde

Bližší informace získáte přímo na odboru sociálních věci a zdravotnictví:

Žádost o pronájem bytu ze sociální rezervy tzv. „sociální byty“, vyřizuje Oddělení sociální pomoci, Mgr. Věra Marková, tel.: 221 097 404, nebo Bc. Marie Gazdová, tel.: 221 097 276, číslo dveří 303

S sebou potřebujete:

Vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami a doklady předá žadatel/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1. Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání své žádosti, případně u nich může být provedeno sociální šetření. Závěry budou podkladem pro jednání Sociální komise, která je poradním orgánem Rady městské části Praha 1.

Kde najdu seznam domů s pečovatelskou službou?

Přehled Domů s pečovatelskou službou na MČ Praha 1 získáte na webových stránkách naší příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

Žádosti se podávají na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, 3. patro, u příslušné sociální pracovnice dle ulice trvalého bydliště žadatele.

O přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nejvhodnějšímu žadateli rozhoduje Rada městské části Praha 1. Vhodné osoby vybírá a doporučuje Umísťovací pracovní skupina a Sociální komise Rady MČ P1 na základě Pravidel pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v Praze 1.