„Každý den stojí za to, aby ho člověk žil!“

Snad každý z nás touží prožít svůj život naplno. Vždyť kolem je tolik věcí, na které jsme jako mladý nebo zcela zdraví neměli čas. Těch plánů, co jsme měli, těch míst, co jsme chtěli navštívit… A najednou je konec každodenním pracovním povinnostem a nastává čas tyto plány naplnit.

Pro vás všechny, kdo nechcete jen sedět doma, ale máte zájem scházet se s vrstevníky, máte zájem zasportovat si úměrně věku a zdravotnímu stavu, máte zájem jezdit na výlety a chodit na poznávací procházky, máte zájem o kulturní život, prostě pro ty, kdo chtějí žít aktivně, jsou tu volnočasové aktivity pro seniory, které se odehrávají v klubech seniorů, pohybovém centru Tělocvična, domech s pečovatelskou službou nebo venku či v dalších zařízeních.

Programy klubů seniorů a Tělocvičny najdete zde.

Aktuality a pozvánky na jednorázové akce konané v nejbližší době naleznete zde.

Kroniku našich akcí si můžete prohlédnout zde.

Jak vypadají zařízení pro seniory a fotografie z akcí najdete zde.

Zájmové aktivity

Enkaustika neboli malba horkým voskem

Líbí se vám tento obrázek? Je „malovaný“ malými žehličkami a barevným voskem na speciální papír. Pokud vás tato technika zaujala a chtěli byste si ji alespoň vyzkoušet, přijďte se podívat, jak obrázky vznikají. Třeba se přidáte a stanete se nadšeným vyznavačem této tvorby, tak jako dámy, a dokonce i jeden pán, kteří se na nás těší vždy v pondělí v klubu seniorů Haštalka.

Seniorský umělecký klub

Tento klub se pod odborným vedením věnuje práci s textilem. Pod jejich rukama vznikají nejen textilní panenky, ale i další hračky a drobnosti, které slouží charitativním účelům.

Kutění

Jednorázové výukové lekce jsou přístupné všem zájemcům a seznamují účastníky se základy různých rukodělných technik, jejichž výukou se jinak zabývají placené kurzy v různých kulturních zařízeních.

Taneční kroužek Medunka

Dámy, které se rády hýbou a nestydí se ukázat i na veřejnosti, co se naučily, se scházejí v tanečním kroužku Medunka. Zapojit do kroužku se lze prakticky kdykoliv, stačí jen mít chuť a najít si čas. Taneční kroužek se schází jedenkrát týdně v pohybovém centru Tělocvična a dámy by mezi sebou velice rády uvítaly další tanečnice či alespoň jednoho tanečníka.

Recitační kroužek Týnka

Členky recitačního kroužku v průběhu roku zkoušejí nejen na představení, které se vždy dvakrát ročně koná v divadle Viola, kde pak dalším seniorům předvedou svůj um. Představení jsou velmi oblíbená. Dámy by mezi sebou rády uvítaly i nějakého pána. Recitační kroužek se schází jednou týdně v DPS Týnská.

Mandaly aneb relaxace s pastelkami

Relaxovat s pastelkami se chodí každé úterý do klubu seniorů Tomáš.

Klasická klubová setkání

Posezení u kávy a čaje s vrstevníky a přáteli – ve všech klubech seniorů. Kluby nabízejí prostory všem, kteří mají zájem scházet se a hrát společenské stolní hry a podobně.

Vzdělávací aktivity

Konverzace v cizích jazycích

Konverzační kroužky jsou zde pro ty, kteří již daným jazykem hovoří, ale nemají příležitost používat ho v praxi. Nejedná se o výuku, jedná se o konverzaci na různá témata, na nichž se účastníci mezi sebou dohodnou. Kroužky konverzace v angličtině, francouzštině a němčině se scházejí v DPS Týnská.

Trénování paměti

Dva různé typy trénování paměti, vedené dvěma různými lektorkami.

Jeden z kroužků se schází jedenkrát týdně v DPS Týnská, druhý kroužek pak pokrývá i potřebu dalších domů s pečovatelskou službou a schází se střídavě v BDPS Benediktská, v DPS Pštrossova, v DPS U Zlaté studně a v kubu seniorů Tomášská, v každém zařízení tedy vždy jednou za čtyři týdny. Frekventanti druhého kroužku samozřejmě mohou, ale nemusejí chodit do všech zmíněných zařízení.

Kurzy práce na PC

Nabízíme dva typy výuky: skupinovou a individuální.

Ve skupinových kurzech se na každé hodině schází zhruba pět frekventantů přibližně stejné úrovně znalostí, kteří pracují pod vedením zkušeného lektora. Lekce se konají v DPS Týnská. Tyto kurzy jsou celoroční, začínají v září a končí v červnu, vždy je tedy třeba se hlásit na následující školní rok.

Individuální kurzy se konají v klubu seniorů Tomáš a jsou určeny pro frekventanty se speciálními potřebami. Sem tedy docházejí například stydliví začátečníci, ale i ti, kdo potřebují vysvětlit práci na přesně daném přístroji (včetně dotykových), mají s prací na PC potíže, které vyžadují individuální řešení, apod. Individuální kurzy je možné začít navštěvovat kdykoliv v průběhu školního roku.

V případě zájmu o účast v kurzech práce na PC volejte Karolínu Schwarzovou, tel. 725 397 934, nebo pište na e-mail info@socialnisluzbyp1.cz.

Přednášky na nejrůznější témata

Přednášky se pořádají nepravidelně po celý rok a zahrnují nejrůznější témata od historie, přes cestování až po zdravotnictví, finančnictví či rady, jak se zachovat v různých situacích.

Smíchovská průmyslovka třetího věku

Cyklus přednášek a praktických cvičení pořádaný ve spolupráci Střediska sociálních služeb a Smíchovské střední průmyslové školy, zpravidla jedenkrát měsíčně.

Sportovní a relaxační aktivity

Pohybové centrum TĚLOCVIČNA

Pohybové centrum najdete v Žitné ulici č. 657/13. Otevřeno je od září do června v době, kdy se konají pravidelná cvičení dle rozvrhu.

Pétanque

Pétanque (koulená) je francouzská společenská hra pro dvě 1 – 3členná družstva, jež se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink. Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky každý (ženy s muži, senioři i tělesně postižení). Senior tým Praha 1 je členem České asociace pétanque klubů. Trénuje pod vedením profesionálního trenéra jednou týdně v hale v Masné ulici (v zimě) nebo v parku v Lannově ulici (v ostatních ročních obdobích) a účastní se nejrůznějších turnajů a soutěží v Praze i v okolí. V případě zájmu volejte Terezu Noskovou, tel.: 607 048 183, nebo pište na e-mail info@socialnisluzbyp1.cz.

Turistická parta

Turistická parta vyráží jednou týdně na výlet po méně známých místech Prahy nebo do jejího blízkého okolí. Výšlapy bývají dlouhé kolem pěti kilometrů, jde se poměrně pomalu a terén nebývá příliš náročný. Vždy se dopředu dozvíte, kam se půjde a případně zda je trasa náročnější než obvykle. V případě zájmu volejte Terezu Noskovou, tel.: 607 048 183, nebo pište na e-mail info@socialnisluzbyp1.cz.

Cvičení na židlích pro méně pohyblivé

Pro méně pohyblivé seniory, pro něž je pohybové centrum Tělocvična špatně dostupné, je určeno cvičení na židlích konané jednou týdně v klubu seniorů Haštalka.

Cvičení tai chi

Hodina pro seniory se koná jednou týdně v tělocvičně Sdružení taoistického tai chi V Haštalské 11.

Procházky za pražskými pamětihodnostmi

Procházky jsou vedeny zkušenou průvodkyní a směřují na různá zajímavá místa v hlavním městě. Konají se zpravidla jedenkrát měsíčně.

Výlety tuzemské i zahraniční

Konají se obvykle dvakrát měsíčně a směřují na zajímavá místa v České republice a v sousedních zemích.

Plavání v krytém bazénu

Hojně využívaná možnost zaplavat v bazénu AXA.

Relaxační místnost s přímořským mikroklimatem

Relaxační místnost s přímořským mikroklimatem Studnička mohou využívat všichni senioři z Prahy 1 po předchozím objednání.

Vzpomínková a relaxační místnost

Je umístěna v DPS Týnská a je přístupná všem příchozím. Je to místo pro příjemné setkávání seniorů a vzpomínání na „zlaté staré časy“.

Tábor pro seniory

Koná se tradičně v červnu a je určen pro seniory z Prahy 1, kteří si nezapomněli hrát.

Cvičení v pohybovém centru TĚLOCVIČNA

Jiu-Jitsu – sebeobrana pro veřejnost

lektor: Bedřich Rýč

Tréninky oddílu Jiu-Jitsu, vedené trenérem Bedřichem Rýčem, dosud probíhaly ve cvičebních prostorách Městské policie Praha 1 (Lodecká 2, Praha 1). V oddílu jsou jak začátečníci, tak pokročilejší. Oddíl pořádá pravidelná soustředění. Více o oddílu nejdete na Facebooku.

Zkušený trenér přizpůsobuje jednotlivé cviky a hmaty konkrétním účastníkům. Bedřich Rýč je, spolu s Veronikou Petrů, autorem dvou knih o sebeobraně, držitelem 5. danu v Jiu-Jitsu a 2. danu v karate. Bojovému umění se věnuje 35 let.

Jak vypadá lekce kurzu? Nejprve je třeba se řádně rozcvičit, pak následuje praktický nácvik jednotlivých sebeobranných technik. Pro jejich zažití se techniky pravidelně opakují. Výcvik tvoří výběr z nejúčinnějších bojových či sebeobranných prvků: boxu, thajského boxu, karate či kravmagy.

Učíte se základní sebeobraně a také získáte psychickou odolnost vůči možným střetům s násilníky.

Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve kterém se cítíte dobře a pohodlně, ručník a láhev s pitnou vodou. Máte-li kimono, vezměte si jej. Cvičit můžete naboso.

Jóga pro zdravá záda

lektorka: Kateřina Kornová

Jóga pro zdravá záda je vhodná téměř pro každého, bez ohledu na věk a tělesnou kondici. Cvičení zaměřené na zdravá záda si klade za cíl uvolnit mnohdy bolavou páteř, protáhnout zkrácené svaly trupu a posílit je v místech, kde jsou ochablé, nefunkční a neposkytují dobrou oporu. Střídají se průpravná cvičení z jógy a jógové ásany (pozice) s fyzioterapeutickými prvky, cvičením s pomůckami a relaxací. Důležitý je nácvik a správné pochopení funkce dýchání a vědomého uvolnění. Je kladen důraz na správné a pečlivé provedení cviků a pozic, protože špatné provedení může potíže se zády ještě prohlubovat.

Jak vypadá lekce kurzu? Lekce začíná relaxací, přes průpravné cviky se přechází k ásanám (pozicím), klade se důraz na dech, správnost provedení a výdrž v každé pozici. Cviky jsou prováděny v souladu s nádechem a výdechem, součástí každé lekce je dechové cvičení. Mezi pozice jsou zařazovány krátké pauzy pro zklidnění, kdy pozice doznívá a zvyšují se její účinky. Součástí každé lekce je závěrečná relaxace.

Co na sebe a s sebou? Lehčí oblečení, které nijak neomezuje pohyb a cítíte se vněm dobře a pohodlně. Cvičí se naboso, pokud vám bývá zima na nohy, je možné mít ponožky. Je vhodné alespoň 1,5 hodiny před cvičením nejíst, abyste se v průběhu lekce cítili dobře a mohli plně rozvinout svůj potenciál při cvičení i v jednotlivých ásanách. Je dobré si přinést vodu nebo čaj a po skončení lekce doplnit tekutiny.

Kondiční cvičení pro ženy

lektor: Bedřich Rýč

Cvičení je určeno pro všechny ženy a dívky z Prahy 1, které mají rády pohyb a chtějí si udržet fyzickou kondici. Cvičení s trenérem Bedřichem Rýčem je zaměřené na rozvoj oběhové soustavy a na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti a příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí.

Jak vypadá lekce kurzu? Nejprve rozcvička pro nastartování spalování a zrychlení metabolismu. Pak následuje intervalový trénink se střídáním zátěže a posilováním. V tréninkovém plánu se střídají intenzivní dynamické lekce s lekcemi s cvičením s malou zátěží nebo kondičním kruhovým tréninkem. Závěr lekce tvoří uvolnění celého těla.

Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve kterém se cítíte dobře a pohodlně. Také ručník a láhev s pitnou vodou. Cvičit můžete naboso.

Orientální tance pro začátečníky a pokročilé

lektorka: Zuzana Kroupová

Cvičení je určeno pro všechny dámy z Prahy 1, které by se rády trochu hýbaly v rytmu příjemné hudby, ovšem rádi uvítáme i pány. S lektorkou Zuzanou Kroupovou se budeme učit stejné kroky a prvky a naslouchat a tančit na stejnou nádhernou orientální hudbu jako v klasických lekcích, ale budeme se učit snáze zapamatovatelné pohyby v pomalejším tempu.

Jak vypadá lekce kurzu? Po rozhýbání celého těla si zopakujeme, co umíme, a naučíme se další základní prvky orientálního tance. V jednoduché choreografii si nové prvky procvičíme. Zklidníme se poslechem anebo improvizací na orientální hudbu. Závěr lekce pak tvoří uvolnění celého těla. To vše s důrazem na správné držení těla, ale především na prožitek radosti z hudby a tance.

Co na sebe a s sebou? Sukni, legíny, nebo cokoli, v čem se cítíte dobře a pohodlně. Tancovat můžete naboso, v ponožkách nebo v tanečních piškotech. Šátek kolem boků vám pomůže zvýraznit pohyby boků. Nezapomeňte si s sebou vzít láhev s pitnou vodou.

Pilates pro začátečníky a mírně pokročilé

lektorka: Alexandra Růžičková

Pilates je pomalé cvičení, jehož účinek je postaven na správném provedení cviku. Je vhodný pro ženy každého věku.

Jak vypadá lekce kurzu? Budeme protahovat a posilovat všechny svalové skupiny s ohledem na různé fyzické schopnosti a omezení hybnosti jednotlivců. Budeme zlepšovat rovnováhu, koordinaci, dýchání. Cvičení je vhodné i pro osoby, které nikdy výrazně nesportovali, ale cítí, že by měli udělat něco pro zlepšení kondice. Cvičení nezatěžuje velké klouby.

V hodině od 16.30 se zaměříme na posilování dna pánevního. Častým probléme je únik moči- inkontinence, sestup dělohy. To vše dokážeme pravidelným cvičením ovlivnit, zlepšit.

V hodině od 17.30 se zaměříme na prevenci bolesti zad.

Co na sebe a s sebou? Cvičit budeme na podložce naboso, potřebujeme pouze pohodlné cvičební oblečení, ručník.

Základní tělocvik

lektorka: MUDr. Alexandra Beníšková

Cílem je zlepšení hybnosti, prevence a zmírnění případných bolesti a ztuhlosti kloubů a páteře.

Zlepšení fyzické a duševní kondice. Cvičení vede MUDr. Alexandra Beníšková.

Jak vypadá lekce kurzu? Využívání cvičebních pomůcek: pilates balanc balony, overbally, gumy, tyče, činky…). Motivační hudba.

Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve kterém se cítíte dobře a pohodlně, a obuv na přezutí. Vhodné je také přinést si láhev s vodou.

Cvičení na židlích

lektorka: MUDr. Alexandra Beníšková

Nenáročná cvičení pro osoby méně zdatné a pohyblivé, které chtějí udržet svalovou sílu, rozsah pohybu a příjemně se protáhnout a rozpohybovat. Cvičení vede MUDr. Alexandra Beníšková.

Jak vypadá lekce kurzu? Nácvik správného dýchání, jóga chodidel a prstů, využívání cvičebních pomůcek, relaxační hudba. Samozřejmostí je přihlédnutí k individuálnímu zdravotnímu stavu.

Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve kterém se cítíte dobře a pohodlně, a obuv na přezutí. Vhodné je také přinést si láhev s vodou.

Cvičení na žíněnkách

lektorka: Jana Točíková

Cvičení je určeno pro seniory z Prahy 1, kteří by se rádi trochu hýbali a protáhli si bolavá záda. S lektorkou Janou Točíkovou si všichni příjemně zacvičíte a protáhnete tělo. Na začátku hodiny se nejdříve můžeme chvíli zahřát na strojích, které máme k dispozici, nebo se zahřejeme na karimatkách. Potom si zacvičíme chvíli s nářadím, jako jsou činky (hmotnost 1 kg ), posilování s gumou, budeme se učit cviky na gymnastických míčích a také s overballem.

Jak vypadá hodina cvičení? Pro rozhýbání a zahřátí celého těla můžeme použít stroje nebo karimatky. Potom následuje první blok cvičení s gumou, činkami, overballem a na gymnastických míčích. Druhý blok je cvičení na zemi na karimatkách, kde si trochu zaposilujeme. Třetí blok je cvičení na bolavá zda. Čtvrtý blok je relaxační, kde následuje protažení a uvolnění celého těla.

Cvičení probíhá v pomalejším tempu, s přihlédnutím k věku seniorů.

Co na sebe a s sebou? Cvičební úbor např. tričko, legíny, tepláky, kraťasy nebo cokoli, v čem se cítíte dobře a pohodlně. Cvičit můžete naboso nebo v teniskách. Nezapomeňte si s sebou vzít láhev s pitnou vodou.

Pravidelné lekce jógy pro matky s dětmi 

Yoga Federation of Europe

Pohyb má zásadní význam pro správný vývoj dítěte. Jóga jako disciplína seberozvoje, jež je stará více jak 4500 let, našla uplatnění i v oblasti správného vývoje dítěte. Evropská federace jógy je realizátorem projektu „Pravidelné lekce jógy pro matky s dětmi“, který se koná v Pohybovém centru Tělocvična Střediska sociálních služeb a v Mama klubu, Praha 1.

Cvičení jógy pro matky s dětmi zlepšuje motorické schopnosti dětí prostřednictvím radosti, důvěry a hry. Děti, které již v raném období svého života přijmou díky rodičovské lásce radost ze cvičení, si tyto motorické schopnosti lehce udrží i v dospělosti. Program lekcí jógy pro matky s dětmi zahrnuje nenamáhavá fyzická cvičení (ásány) a dýchací cvičení (pránájámy), a to skrze vzájemnou lásku a něhu rodičů a dětí. V oblasti vzdělávání je vždy zapotřebí nějaký příklad, praktikování jógy ze strany rodičů je tedy pro ty nejmenší výborným ukazatelem životního směru. Cvičením jógy děti zvyšují vitální kapacitu plic, stejně jako si rozšiřují repertoár emocionálních reakcí. Je třeba mít na paměti, že tělesná pohyblivost ovlivňuje u dětí správný rozvoj afektivních a kognitivních funkcí.

Certifikované instruktorky Evropské federace jógy poukazují na význam tohoto cvičení i pro rodiče, kteří touto formou, tedy cvičením se svými dětmi, nejen kvalitně investují svůj volný čas do rozvoje své ratolesti, ale dočkají se zároveň znovuobnovení vlastní rovnováhy. Je zapotřebí zdůraznit význam cvičení jógy pro matky, které po porodu stále prožívají období nacházení hormonální rovnováhy. Mnohé matky po porodu upadnou do mírné deprese, dezorientace, mívají záchvaty vzteku a celkové nespokojenosti, které nejčastěji směřují proti partnerovi. Cvičení jógy s dětmi pomáhá najít spojení s vlastním tělem, pocity a přispívá k porozumění mezi partnery.

Cvičení na bolavá záda

lektorka: Jana Lipská

Cvičení je určeno všem seniorům, kteří by si rádi procvičili celé tělo, zlepšili fyzickou kondici, odstranili bolesti zad či zvýšili nebo udrželi svalovou sílu.

Jak vypadá lekce kurzu? Nejprve zahřejeme tělo pomocí uvolňovacích a protahovacích cviků. Další část hodiny bude věnována strečinkovému cvičení k protažení celého těla. Pro větší zábavnost využijeme postupně celou řadu náčiní jako velké balony ke zlepšení rovnováhy a posílení středu těla, guma poslouží při upevnění svalů břicha, rukou či nohou, overball například k posilování, hrám či relaxaci.

Cviky jsou jednoduché a účinné, se zdravotním zaměřením na jednotlivé partie těla.

Na závěr je zařazeno dechové cvičení a relaxace.

Co na sebe a s sebou? Tričko, tepláky, legíny nebo cokoli, v čem se cítíte dobře a pohodlně. Cvičit budeme v ponožkách, abychom procvičili také plosky a prsty nohou. Nezapomeňte si s sebou vzít láhev s pitnou vodou.

Kulturně-společenské aktivity

Koncerty žáků ZUŠ

V průběhu celého roku jsou pořádána vystoupení žáků různých ZUŠ, která vždy přinesou dobrou náladu a kontakt s mladou generací – koncerty se konají několikrát ročně ve všech domech s pečovatelskou službou.

Mezigenerační setkávání

Setkávání s dětmi pořádaná ve spolupráci Střediska sociálních služeb a Mezi námi, o. p. s., se konají jednou měsíčně v jednotlivých domech s pečovatelskou službou.

Setkání s kulturou

Tematická odpoledne se konají jednou měsíčně v Malostranské besedě.

Hodinky s hudbou

Pořádané jednou za měsíc v DPS Týnská a v DPS U Zlaté studně.

Nejčastější dotazy

Kde naleznu kalendář akcí pro seniory?

Městská část Praha 1 dlouhodobě vykazuje mnoho aktivit zaměřených pro seniory. Více viz „seniorská nástěnka“