Sociální dávky

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště na MČ Praha 1, najde Kontaktní pracoviště Úřadu práce na adrese: Šafaříkova 14, Praha 2 (státní sociální podpora, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením), a Bělehradská 86, Praha 2 (dávky hmotné nouze). Kontakty na jednotlivá oddělení najdete na stránkách Úřadu práce ČR.

Bližší informace o sociálních dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální pomoci.

Toto oddělení se zabývá:

  • agenda bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu,
  • řešení problematiky bydlení,
  • řešení problémů občanů spojených s nezaměstnaností, zadlužením,
  • problematika domácího násilí,
  • poskytování sociálně právního poradenství,
  • vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu.

Kontakt: 

Mgr. Věra Marková (číslo dveří 303)
Vedoucí odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 404
vera.markova@praha1.cz

Bc. Marie Gazdová (číslo dveří 303)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 276
marie.gazdova@praha1.cz

Mgr. Šárka Kubínová. (číslo dveří 300)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 465
sarka.kubinova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Parkování pro invalidy - kde mohu jako držitel ZTP získat příspěvek na mobilitu a na provoz vozidla?

Agendou dávek  pro osoby se zdravotním postižením se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci příspěvku na pracoviště Úřadu práce pro občany MČ Praha 1 na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, tel.: 950 178 503, 212 (tam, kde byl vyřizován průkaz ZTP).

Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 (u Ing. Kadlece v m. č. 312, tel.: 221 097 431) si můžete na základě držitelství průkazu ZTP nebo ZTP/P požádat o vydání parkovacícho průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 – 18.00 hod.
Středa 8.00 – 18.00 hod.

S sebou je nutno přinést průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a jednu průkazovou fotografii.

Kurzy zdarma pro seniory/celoživotní vzdělávání/univerzita třetího věku?

Městská část Praha 1 nemá samostatnou vzdělávací instituci, která by vzdělávala seniory. „Univerzitu třetího věku“ probíhá na různých fakultách VŠ. Tu nejbližší je možné navštěvovat na MČ Praha 2 – Klub aktivního stáří, ¨.

Pro více informací klikněte zde

Kde a jak lze získat příspěvek na zdravotní pomůcky?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště na MČ Praha 1, je pracoviště Úřadu práce na adrese: Šafaříkova 14, Praha 2, tel.: 950 178 503, 212, kde se vyřizují i dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Úřadu práce ČR.