Další vycházka z cyklu Krásné toulky paní Krásné se uskuteční v úterý 23. 4. 2019 ve 14:00 hod. Tentokrát navštívíme Vyšehrad. Na vycházku se hlaste od 8. 4. 2019 u Karolíny Schwarzové, tel: 725 397 934, a Terezy Noskové, tel: 607 048 183. Podrobnosti o místě srazu získáte při registraci.