Vajíčkobraní na Karlově mostě

Pražská legenda o velvarských vejcích natvrdo se v podobě pouti tvrdovaječníků odehraje jednu hodinu po poledni na Květnou neděli (24. března) na Karlově mostě.

Z Velvar, z místního Velvarského Vajíčkobraní, na Karlův most dorazí vejconoši v čele s předsedou místního spolku Natvrdých a starostou Velvar, PhDr. Radimem Wolákem v jedné osobě.

Středověký průvod s vejci natvrdo přes Karlův most začíná tedy krátce po jedné u Malostranské mostecké věže. Na Křižovnickém náměstí budou vejce slavnostně předána purkmistrovi Města Prahy a Pražanům. Součástí průvodu bude povoz s vejci tažený koňmi a dobová hudba.

Cíl akce je navázat na historické tradice Prahy a udržovat povědomí o starých pražských legendách.

Návštěvníci mohou zároveň navštívit velikonoční výstavu v Muzeu Karlova mostu.