1. Fotografická výstava FOTOKROUŽKU Michaely Antůškové s názvem “PF 2023”

    Srdečně Vás zveme na dětskou fotografickou výstavu FOTOKROUŽKU Michaely Antůškové s názvem “PF 2023” Výstavu můžete navštívit od 28. listopadu 2022 do 28. února 2023 v 7. patře Úřadu městské části Praha 1 - Vodičkova 18. Výstava je volně přístupná v úředních hodinách v pondělí a středu 8 - 18 hod. Vernisáž proběhne v pondělí…
  2. Koncert duchovní hudby

    VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ  probíhá za podpory Městské části Praha 1       V KOSTELE PANNY MARIE POD ŘETĚZEM Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul. v pondělí 6. února 2023 v 17.00 hod.   ÚČINKUJE: Magdaléna Heboussová - soprán Petr Čech – varhany   PROGRAM: G.F. Händel, W.A. Mozart, C. Franck                            (vstup volný)
  3. Nehledám, já nacházím. (Miloš Doležal - čtení Jarda Svoboda - hudba)

    Třetí únorové úterý vás zveme do kostela Pražského Jezulátka na umělecký večer "Nehledám, já nacházím". Druhý díl projektu Člověk v dialogu přináší poezii a hloubku veršů Miloše Doležala, který bude číst ze své básnické sbírky “ Jana bude brzy sbírat lipový květ“ ve spojení se stejně hlubokou hudbou Jardy Svobody (Traband, Otcovy děti), který zahraje na…