1. Online koncert - Jiří Dědeček

    Online koncert z Malostranské besedy.
  2. Kostelní slavnosti s Markétou Fassati - Invence

    Online koncert „Invence" v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie Sopranistka Markéta Fassati a její hosté ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 18:00 M a r k é t a  F a s s a t i - s o p r á n M i c h a…