II. fáze uvolnění podnikání

24.4.2020

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, jak jste jistě zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích, vláda České republiky přistoupila k rychlejšímu uvolnění dalších podnikatelských aktivit, a to díky příznivému vývoji pandemie koronaviru. Podrobnosti naleznete v tomto odkazu. V rámci II. vlny se povoluje Od pondělí 27. dubna 2020 mohou opět začít fungovat např.: provozovny do 2 500 m2 … Číst více

Práva spotřebitelů v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu

22.4.2020

Vážení spotřebitelé, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky společně s Českou obchodní inspekcí dnes zveřejnilo „informační materiál pro spotřebitele v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu“ dále jen „manuál“, a to v kontextu s rozšířením nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19). Manuál mimo jiné obsahuje také vzor odstoupení od smlouvy o zájezdu. Manuál je k dispozici volně ke … Číst více

I. fáze uvolnění podnikání

17.4.2020

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, na základě scénáře vypracovaného vládou České republiky se v rámci tzv. I. fáze uvolňují tyto činnosti: V rámci I. vlny se povoluje Od pondělí 20. dubna 2020 mohou opět začít fungovat: řemeslníci s provozovnou (vyjma činností epidemiologicky závažných např. služby související s péčí o vzhled), autobazary, autosalóny, farmářské … Číst více

Důležité upozornění pro podnikatele

16.4.2020

Žádosti o kompenzační bonus (25.000 Kč) přijímají finanční úřady (nejsou součástí obecních, městských ani magistrátních úřadů). Žádosti o ošetřovné pro OSVČ přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vážení podnikatelé, žádosti o vyplacení tzv. kompenzačního bonusu přijímají a vyplácejí výhradně místně příslušné finanční úřady (tj. dle trvalého pobytu, který máte uveden v občanském průkazu). Podrobnosti (informace, žádost, nejčastější … Číst více

Lhůty v nouzovém stavu, legislativní výhled – změny živnostenského zákona a souvisejících předpisů

7.4.2020

Prominutí zmeškaného úkonu, změny právních předpisů s dopadem na živnostenské podnikání   Vážení podnikatelé, i v této překotné době dochází k vývoji legislativy, tím spíše té, která má dopad na oblast živnostenské agendy. Některé návrhy vznikly v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. Stěžejní snahou je proto eliminovat šíření tohoto onemocnění či snížit dopady přijatých opatření. Nejdříve … Číst více

Žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu

23.3.2020

Aktualizováno: 1. 4. 2020 Vážení podnikatelé, žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) dle aktuálních informací přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „ministerstvo“), které bude finanční příspěvek poskytovat. O podporu za březen je možné žádat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Podací formulář … Číst více

Speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele v souvislosti s omezením maloobchodního prodeje

16.3.2020

Aktualizováno 24.4.2020 V návaznosti na  vládní usnesení  týkajícího se omezení provozu obchodů a restaurací Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo informační linku pro veřejnost. Omezení maloobchodního prodeje Informace o dočasných omezeních maloobchodního prodeje, napříč jednotlivými sektory, naleznete v přehledné tabulce zde. Harmonogram uvolňování Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností popisuje tisková zpráva ministerstva. Informační linka Speciální … Číst více

Realitní makléři pozor! Pro výkon vaší profese začínají platit nová pravidla

17.2.2020

Zákon o realitním zprostředkování byl  17. února 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů – částce 18 pod číslem 39/2020 Sb. Vyhlášený zákon nabývá účinnosti 3. března 2020. Norma mění mj. také zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde zavádí novou vázanou živnost a současně zužuje rozsah živnosti volné. V této … Číst více

Vyhodnocení dotazníkového šetření "překážky vnitřního trhu se službami"

14.2.2020

Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vyhodnotil odpovědi respondentů dotazníkového šetření, které probíhalo v loňském roce. Týkalo se bariér na vnitřním trhu se službami. Podrobnosti a vyhodnocení samotného šetření nabízejí stránky jmenovaného ministerstva. Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo