Informace k žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné

23.3.2020

Aktualizováno: 27. 3. 2020 Vážení podnikatelé, vláda České republiky uložila obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „ministerstvo“), které bude finanční příspěvek poskytovat. O podporu je možné žádat od 1. dubna 2020. … Číst více

Speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele

16.3.2020

V návaznosti na  vládní usnesení  týkajícího se omezení provozu obchodů a restaurací Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo informační linku pro veřejnost. Speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele byla spuštěna v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným pandemií koronaviru. Informační linka má následující telefonní číslo:  +420 224 854 444. Již zodpovězené dotazy jsou pravidelně zveřejňovány a aktualizovány na … Číst více

Realitní makléři pozor! Pro výkon vaší profese začínají platit nová pravidla

17.2.2020

Zákon o realitním zprostředkování byl  17. února 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv – částce 18 pod číslem 39/2020 Sb. Vyhlášený zákon nabývá účinnosti 3. března 2020. Norma mění mj. také zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde zavádí novou vázanou živnost a současně zužuje rozsah … Číst více

Vyhodnocení dotazníkového šetření "překážky vnitřního trhu se službami"

14.2.2020

Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vyhodnotil odpovědi respondentů dotazníkového šetření, které probíhalo v loňském roce. Týkalo se bariér na vnitřním trhu se službami. Podrobnosti a vyhodnocení samotného šetření nabízejí stránky jmenovaného ministerstva. Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo

Změna pravidel pro výkon realitní činnosti

31.1.2020

V nejbližší době dojde k zpřísnění podmínek výkonu realitní činnosti. Nyní se čeká na vyhlášení schváleného zákona o realitním zprostředkování ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Norma nabyde účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení. Realitní zprostředkovatel bude muset být mj. po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ náhrady újmy způsobené výkonem realitního zprostředkování. Dále bude … Číst více

Informace pro prodejce vánočních kaprů

11.12.2019

Státní veterinární správa prodejcům živých ryb připomíná povinnost oznámit místo, kde budou prodávány. Pro komplexnost připojujeme i další užitečné informace, které souvisejí s výkonem této služby. Prodej kaprů je třeba oznámit Každý prodejce ryb má povinnost svůj úmysl oznámit příslušné Státní veterinární správě.  Osoba, která provozuje prodej živých ryb na samostatném prodejním místě (např. prodej … Číst více

Seminář o problémech vnitřního trhu EU z pohledu podnikatelů

1.12.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Enterprise Europe Network a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR Vás zvou na seminář na téma: Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků. Zapojte se do diskuze a řešení aktuálních nejpalčivějších problémů … Číst více

Změna pravidel v oblasti vysílání zaměstnanců do České republiky

19.11.2019

Volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb jsou základní zásady vnitřního trhu Unie, které jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Volný pohyb služeb mj. zahrnuje právo podnikatelů poskytovat služby na území jiného členského státu a za tímto účelem na území tohoto členského státu dočasně vysílat vlastní zaměstnance. Své zaměstnance tak muže k … Číst více

Nepřiměřené pokuty za porušení rakouského pracovního práva při vysílání pracovníků

1.11.2019

Je všeobecně známo, že přeshraničním poskytovatelům ukládají rakouské autority nepřiměřené pokuty. A to zejména ve spojitosti s porušováním tamního zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (dále jen „LSD-BG“). Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „soud“) nyní rozhodl, že jsou ukládané pokuty v kontextu evropského práva neaplikovatelné. Pokud s vámi nyní rakouský správní či … Číst více