II. fáze uvolnění podnikání

24.4.2020

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, jak jste jistě zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích, vláda České republiky přistoupila k rychlejšímu uvolnění dalších podnikatelských aktivit, a to díky příznivému vývoji pandemie koronaviru. Podrobnosti naleznete v tomto odkazu. V rámci II. vlny se povoluje Od pondělí 27. dubna 2020 mohou opět začít fungovat např.: provozovny do 2 500 m2 … Číst více

Práva spotřebitelů v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu

22.4.2020

Vážení spotřebitelé, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky společně s Českou obchodní inspekcí dnes zveřejnilo „informační materiál pro spotřebitele v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu“ dále jen „manuál“, a to v kontextu s rozšířením nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19). Manuál mimo jiné obsahuje také vzor odstoupení od smlouvy o zájezdu. Manuál je k dispozici volně ke … Číst více

I. fáze uvolnění podnikání

17.4.2020

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, na základě scénáře vypracovaného vládou České republiky se v rámci tzv. I. fáze uvolňují tyto činnosti: V rámci I. vlny se povoluje Od pondělí 20. dubna 2020 mohou opět začít fungovat: řemeslníci s provozovnou (vyjma činností epidemiologicky závažných např. služby související s péčí o vzhled), autobazary, autosalóny, farmářské … Číst více

Důležité upozornění pro podnikatele

16.4.2020

Žádosti o kompenzační bonus (25.000 Kč) přijímají finanční úřady (nejsou součástí obecních, městských ani magistrátních úřadů). Žádosti o ošetřovné pro OSVČ přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vážení podnikatelé, žádosti o vyplacení tzv. kompenzačního bonusu přijímají a vyplácejí výhradně místně příslušné finanční úřady (tj. dle trvalého pobytu, který máte uveden v občanském průkazu). Podrobnosti (informace, žádost, nejčastější … Číst více

Lhůty v nouzovém stavu, legislativní výhled – změny živnostenského zákona a souvisejících předpisů

7.4.2020

Prominutí zmeškaného úkonu, změny právních předpisů s dopadem na živnostenské podnikání   Vážení podnikatelé, i v této překotné době dochází k vývoji legislativy, tím spíše té, která má dopad na oblast živnostenské agendy. Některé návrhy vznikly v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. Stěžejní snahou je proto eliminovat šíření tohoto onemocnění či snížit dopady přijatých opatření. Nejdříve … Číst více

Žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu

23.3.2020

Aktualizováno: 1. 4. 2020 Vážení podnikatelé, žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) dle aktuálních informací přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „ministerstvo“), které bude finanční příspěvek poskytovat. O podporu za březen je možné žádat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Podací formulář … Číst více

Speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele v souvislosti s omezením maloobchodního prodeje

16.3.2020

Aktualizováno 24.4.2020 V návaznosti na  vládní usnesení  týkajícího se omezení provozu obchodů a restaurací Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo informační linku pro veřejnost. Omezení maloobchodního prodeje Informace o dočasných omezeních maloobchodního prodeje, napříč jednotlivými sektory, naleznete v přehledné tabulce zde. Harmonogram uvolňování Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností popisuje tisková zpráva ministerstva. Informační linka Speciální … Číst více

Realitní makléři pozor! Pro výkon vaší profese začínají platit nová pravidla

17.2.2020

Zákon o realitním zprostředkování byl  17. února 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů – částce 18 pod číslem 39/2020 Sb. Vyhlášený zákon nabývá účinnosti 3. března 2020. Norma mění mj. také zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde zavádí novou vázanou živnost a současně zužuje rozsah živnosti volné. V této … Číst více

Vyhodnocení dotazníkového šetření "překážky vnitřního trhu se službami"

14.2.2020

Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vyhodnotil odpovědi respondentů dotazníkového šetření, které probíhalo v loňském roce. Týkalo se bariér na vnitřním trhu se službami. Podrobnosti a vyhodnocení samotného šetření nabízejí stránky jmenovaného ministerstva. Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo

Změna pravidel pro výkon realitní činnosti

31.1.2020

V nejbližší době dojde k zpřísnění podmínek výkonu realitní činnosti. Nyní se čeká na vyhlášení schváleného zákona o realitním zprostředkování ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Norma nabyde účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení. Realitní zprostředkovatel bude muset být mj. po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ náhrady újmy způsobené výkonem realitního zprostředkování. Dále bude … Číst více