Státní veterinární správa prodejcům živých ryb připomíná povinnost oznámit místo, kde budou prodávány. Pro komplexnost připojujeme i další užitečné informace, které souvisejí s výkonem této služby.

Prodej kaprů je třeba oznámit

Každý prodejce ryb má povinnost svůj úmysl oznámit příslušné Státní veterinární správě.  Osoba, která provozuje prodej živých ryb na samostatném prodejním místě (např. prodej vánočních kaprů) musí nejméně 7 dní před zahájením prodeje oznámit veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. Veterináři apelují tuto povinnost plnit výhradně online způsobem.

Pravidla prodeje

Prodejce je povinen seznámit se s požadavky na samostatná prodejní místa a pravidly pro prodej živých ryb na těchto místech a s poučením o týrání ryb.

Tržní řád

Na prodej vánočních ryb se tržní řád nevztahuje. Za vánoční prodej ryb se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku. Prodejce však potřebuje povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace. Bez pravomocného rozhodnutí nelze komunikaci k těmto účelům užívat.

Elektronická evidence tržeb

Zákon o evidenci tržeb v § 12 explicitně vylučuje z evidence tržeb tržby mj. z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

Živnostenské oprávnění

Samozřejmostí je, že prodejce disponuje příslušným živnostenským oprávněním. K prodeji ryb postačuje ohlašovací živnost volná, obor velkoobchod a maloobchod.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo