Statut výboru

Oblast sociální a bytové politiky:

 1. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje rozvoj jednotlivých typů sociálních služeb na území MČ Praha 1.
 2. Spolupracuje při tvorbě opatření zmírňujících sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného v bytech. Navrhuje a vypracovává koncepce ve své oblasti, příp. navrhuje změny platné koncepce.
 3. Napomáhá zavedení a rozšiřování metody komunitního plánování MČ Praha 1.
 4. Monitoruje, vyhodnocuje, případně navrhuje vytváření poradenských a informačních center sociálních služeb a sociální péče, prevence a intervence. Monitoruje a vyhodnocuje činnost sociálně právní poradny ÚMČ Praha 1.
 5. Monitoruje možnosti čerpání prostředků z fondů EU pro oblast své působnosti.
 6. Vyhodnocuje zkušenosti s realizací sociální politiky v zemích EU a promítá je do pravomocí a podmínek MČ Prahy 1.
 7. Spolupracuje s příslušným radním MČ Praha 1 a odbory ÚMČ Praha 1 na využití bytového fondu MČ Praha 1 pro potřeby sociální oblasti a projednává využití obecního majetku (bytového i nebytového) pro potřeby sociální sféry na základě žádostí organizací, poskytujících sociální služby pro občany z MČ Praha 1. Prověřuje možnost umisťování občanů MČ Prahy 1 v zařízeních sociálního charakteru mimo území MČ Praha 1.
 8. Projednává rozpočet a využití Sociálního fondu MČ Praha 1. Vyjadřuje se k rozpočtu MČ Praha 1 v sociální oblasti. Návrhy a doporučení předkládá RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 ke schválení.
 9. Navrhuje využití a jednotlivá čerpání ze Sociálního fondu MČ Praha 1 a své návrhy a doporučení předkládá RMČ Praha 1 ke schválení.
 10. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP a jiných městských částí.
 11. Spolupracuje se Střediskem sociálních služeb Praha 1, příspěvkové organizace MČ Praha 1. Vyjadřuje se k záměrům Střediska sociálních služeb Praha 1.
 12. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1, i s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se oblastí sociálních věcí zabývají.
 13. Podílí se na vytváření kritérií pro grantovou politiku v této oblasti, včetně vyhodnocování její účinnosti. Monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 14. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ a ZMČ Praha 1.
 15. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy v této oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 16. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 17. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, předkládaných kompetentním radním MČ Praha 1, Střediskem sociálních služeb Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 18. Plní další úkoly v oblasti sociální a bytové politiky, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.

Oblast bezdomovectví:

 1. Monitoruje a vyhodnocuje plnění Koncepce řešení problematiky bezdomovectví MČ Praha 1 a MHMP na území městské části, případně navrhuje změny těchto koncepcí.
 2. Spolupracuje na tvorbě grantové politiky v této oblasti, vytváření kritérií, včetně vyhodnocování její účinnosti, případně monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 3. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1 a s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se problematikou bezdomovectví zabývají.
 4. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 v oblasti bezdomovectví.
 5. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP, jiných městských částí a ministerstvech k rozšíření spolupráce a zlepšení koordinace při řešení problematiky bezdomovectví na území MČ Praha 1.
 6. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.
 7. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy v této oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 8. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 9. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, překládaných kompetentním radním MČ Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 10. Plní další úkoly v oblasti bezdomovectví, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.

Oblast protidrogové problematiky:

 1. Podílí se na plánování a realizaci protidrogové politiky na území MČ Praha 1.
 2. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje změny k platné Koncepce protidrogové politiky hl. m. Prahy, Strategii protidrogové politiky hl. m. Prahy a Akčnímu plánu protidrogové politiky hl. m. Prahy.
 3. Spolupracuje na tvorbě grantové politiky v této oblasti, vytváření kritérií, včetně vyhodnocování její účinnosti, případně monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 4. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1 a s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se problematikou protidrogové politiky zabývají.
 5. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1, k části zajišťující financování protidrogové politiky MČ Praha 1.
 6. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP, jiných městských částí a ministerstvech k rozšíření spolupráce a zlepšení koordinace při řešení problematiky protidrogové politiky na území MČ Praha 1.
 7. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.
 8. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy ve své oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 9. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 10. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, předkládaných kompetentním radním MČ Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 11. Plní další úkoly v oblasti protidrogové problematiky, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.
Zápisy z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1
 • Zápis č. 30 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.06.2018 – PDF
 • Zápis č. 29 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.04.2018 – PDF
 • Zápis č. 28 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.01.2018 – PDF
 • Zápis č. 27 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.11.2017 – PDF
 • Zápis č. 26 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.10.2017 – PDF
 • Zápis č. 25 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.06.2017 – PDF
 • Zápis č. 24 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.04.2017 – PDF
 • Zápis č. 23 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 06.03.2017 – PDF
 • Zápis č. 22 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.02.2017 – PDF
 • Zápis č. 21 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.01.2017 – PDF
 • Zápis č. 20 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.11.2016 – PDF
 • Zápis č. 19 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.10.2016 – PDF
 • Zápis č. 18 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.06.2016 – PDF
 • Zápis č. 17 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.05.2016 – PDF
 • Zápis č. 16 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 04.04.2016 – PDF
 • Zápis č. 15 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.03.2016 – PDF
 • Zápis č. 14 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.01.2016 – PDF
 • Zápis č. 13 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.12.2015 – PDF
 • Zápis č. 12 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.11.2015 – PDF
 • Zápis č. 11 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.10.2015 – PDF
 • Zápis č. 10 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.10.2015 – PDF
 • Zápis č. 9 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.10.2015 – PDF
 • Zápis č. 8 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 21.09.2015 – PDF
 • Zápis č. 7 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.06.2015 – PDF
 • Zápis č. 6 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.05.2015 – PDF
 • Zápis č. 5 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.04.2015 – PDF
 • Zápis č. 4 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 02.04.2015 – PDF
 • Zápis č. 3 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.03.2015 – PDF
 • Zápis č. 2 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 16.02.2015 – PDF
 • Zápis č. 1 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.01.2015 – PDF
Usnesení z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1
 • Usnesení z 30. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.06.2018 – PDF
 • Usnesení z 29. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.04.2018 – PDF
 • Usnesení z 28. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.01.2018 – PDF
 • Usnesení z 27. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.11.2017 – PDF
 • Usnesení z 26. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.10.2017 – PDF
 • Usnesení z 25. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.06.2017 – PDF
 • Usnesení z 24. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.04.2017 – PDF
 • Usnesení z 23. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 06.03.2017 – PDF
 • Usnesení z 22. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.02.2017 – PDF
 • Usnesení z 21. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.01.2017 – PDF
 • Usnesení z 20. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.11.2016 – PDF
 • Usnesení z 19. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.10.2016 – PDF
 • Usnesení z 18. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.06.2016 – PDF
 • Usnesení z 17. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.05.2016 – PDF
 • Usnesení z 16. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 04.04.2016 – PDF
 • Usnesení z 15. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.03.2016 – PDF
 • Usnesení z 14. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.01.2016 – PDF
 • Usnesení z 13. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.12.2015 – PDF
 • Usnesení z 12. z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.11.2015 – PDF
 • Usnesení z 11. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.10.2015 – PDF
 • Usnesení z 10. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.10.2015 – PDF
 • Usnesení z 9. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.10.2015 – PDF
 • Usnesení z 8. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 21.09.2015 – PDF
 • Usnesení z 7. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.06.2015 – PDF
 • Usnesení z 6. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.05.2015 – PDF
 • Usnesení z 5. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.04.2015 – PDF
 • Usnesení z 4. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 02.04.2015 – PDF
 • Usnesení z 3. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.03.2015 – PDF
 • Usnesení z 2. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 16.02.2015 – PDF
 • Usnesení z 1. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.01.2015 – PDF
Zprávy z výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1
 • Zpráva o činnosti VSBBP za 2. pololetí 2016 – PDF
 • Zpráva o činnosti VSBBP za 1. pololetí 2016 – PDF
 • Zpráva o činnosti VSBBP za 2. pololetí 2015 – PDF
 • Zpráva o činnosti VSBBP za 2. čtvrtletí 2015 – PDF
 • Zpráva o činnosti VSBBP za 1. čtvrtletí 2015 – PDF
Organizace a osoby, se kterými předsedkyně Mgr. Táborská a členové VSBBP jednali v rámci spolupráce
 • Ing. Oldřich Lomecký, starosta městské části Praha 1
 • Richard Bureš, místostarosta městské části Praha 1 pro informatiku
 • Daniel Hodek, 1. místostarosta městské části Praha 1
 • Mgr. Eva Špačková, členka Rady městské části Praha 1 pro školy a školství
 • Tomáš Macháček, člen Rady městské části Praha 1 pro majetek
 • Jan Krejčí, MBA, člen Rady městské části Praha 1 pro kulturu
 • JUDr. Ivan Solil, člen Rady městské části Praha 1 pro bezpečnost a veřejného pořádku
 • MUDr. Robert Zelenák, ředitel Nemocnice Na Františku
 • Bc. Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1
 • Ing. Radek Lacko, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení
 • Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a bezdomovectví hl. m. Prahy
 • Bc. Libor Hadrava, radní pro bezpečnost a prevenci kriminality hl. m. Prahy
 • Mgr. Radek Schindler, metodik služeb v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence
 • Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
 • Jan Rak, BBA, vedoucí oddělení využití majetku
 • Dr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIM z.ú.
 • MUDr. Jiří Presl, ředitel Drop In, o.p.s.
 • Ing. Petr Staněk, ředitel Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 • Jiří Verner, správce informačního portálu městské části Praha 1
 • Ing. Zdena Tomíčková, vedoucí technické a majetkové správy městské části Praha 1
 • Ing. Renata Banzetová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městské části Praha 1
 • Mgr. Ladislav Varga, DiS, protidrogový koordinátor městské části Praha 1
 • Ing. Jakub Dvořák, vedoucí investičního oddělení městské části Praha 1
 • plk. Mgr. Bc. Karel Prommer, ředitel Obvodní ředitelství Praha I
 • Bc. Miroslav Stejskal, ředitel Obvodní ředitelství Praha 1
 • Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha
 • Ing. Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky ACORUS
 • Mgr. Simona Poláková, vedoucí programu FIXPOINT
 • Ing. Luboš Hošek, ředitel Dívčí katolické školy
 • Mgr. Štěpánka Čtrnáctá, vedoucí poradny pro rodiče, Sananim o.s.
 • Mgr. Lucie Mervardová, ředitelka POHODA, o.p.s.
 • Bc. Vojtěch Janouškovec, ředitel Progressive o.p.s.
 • Mgr. Jan Špaček, Progressive o.p.s.
 • MUDr. Marian Koranda, primář dětského detoxikačního centra
 • Ing. Marcela Lomozová, předsedkyně Studia OÁZA
 • Mgr. Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina
 • Jana Zemanová, Kolpingova rodina
 • Mgr. Lucie Šídová, výkonná ředitelka organizace Rozkoš bez rizika
 • Bc. Jan Kadlec, oblastní ředitel
 • Mgr. Jan Hrabec, organizace Sant´Egidio
 • Bc. Lucie Růžková Rybárková, DiS., ředitelka Farní charity Praha 1