Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém ustavujícím zasedání dne 19.11.2018 zřídilo usnesením č. UZ18_0007 mimo jiné Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen „VSBBP“), jako svůj stálý poradní orgán, který by měl mít nadhled nad všemi aspekty sociální péče na Praze 1 včetně těch, které souvisí s bytovou politikou, bezdomovectvím a protidrogovou problematikou. Schůze VSBBP jsou samozřejmě otevřené veřejnosti – kontakty, termíny jednání, statut, zápisy a zprávy, naleznete níže.

Prosím, neváhejte a dejte nám vědět, co považujete za důležité. Jsme tu pro Vás!

Bc. Martin Špaček
předseda
Výboru pro sociální a bytovou politiku,
bezdomovectví a protidrogovou problematiku
telefon: 221 097 289
e-mail: martin.spacek@praha1.cz

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Bc. Martin Špaček
Místopředseda
Mgr. Eva Špačková
Tajemník
Markéta Hájková, DiS.
Členové
Mgr. Dr. Andrea Seelich
Mgr. Michaela Svobodová, PhD.
Jitka Nazarská
Mgr. Kristina Farris
Ing. Jakob Hurrle
Harmonogram jednání

1x měsíčně zpravidla od 16:00 hod. (středa) v zasedací místnosti 201, 2. patro, budovy ÚMČ Praha 1:

  • 8.1.2020 – jednání je zrušeno.
  • 5.2.2020
  • 26.3.2020
  • 8.4.2020
  • 6.5.2020
  • 3.6.2020
Program jednání

Jednání 08.01.2020 je zrušeno.

Zprávy z výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1