Komise pro dopravu a veřejný prostor

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení  
Předseda  
Martin Kotas    
Zástupce předsedy  
Květoslav Syrový  
Tajemník Telefon E-mail
Štěpán Soukup    
Členové  
Michal Štěpán    
Anna Vinklárková  
Arch. Jiří Kučera  
Vít Masare  
Amália Počarovská  
Marek Bělor  
Jakub Hendrych  
Pavel Řeháček  
Richard Bureš  
Arch. Petr Kučera  
Karel Erben  

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 16:00 hod. (čtvrtek) v Konferenčním sále v pasáži Úřadu MČ Praha 1

10. jednání dne 12.12.2019
9. jednání dne 07.11.2019 – Program – PDF
mimořádné jednání dne 24.10.2019 v 16:00 hod. – Zápis – DOCX
8. jednání dne 03.10.2019 – Program – PDF, Zápis – DOCX
7. jednání dne 24.09.2019 – Zápis – DOCX
mimořádné jednání dne 25.06.2019 – Program – PDF, Zápis – DOCX
6. jednání dne 06.06.2019 – Program – PDF, Zápis – PDF
5. jednání dne 02.05.2019 – Program – PDF, Zápis – PDF
mimořádné jednání dne 11.04.2019 (společná s Komisí pro územní rozvoj) – Zápis – DOCX
4. jednání dne 04.04.2019 – Program – PDF, Zápis – DOCX
3. jednání dne 07.03.2019 – Program – PDF, Zápis – DOCX
2. jednání dne 07.02.2019 – Program – PDF, Zápis – DOCX
1. jednání dne 03.01.2019 – Program – PDF, Zápis – PDF

Další harmonogram jednání ve 2. pololetí 2019: 1x měsíčně od 16:00 hod. (čtvrtek)

28.11.2019 – zrušeno s ohledem na mimořádné ZMČ P1

Statut Komise pro dopravu a veřejný prostor

I. Komise DOVP pro účely RMČ Praha 1 projednává a vyjadřuje se

 1. k tématům a podnětům týkajících se dopravy a veřejného prostoru zejména na území MČ Praha 1, resp. celoměstského významu v případě, že se dotýkají MČ Prahy 1
 2. k návrhům, peticím, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřených oblastech
 3. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů z hlediska dopravy a úprav veřejných prostranství
 4. k pořízení a aktualizaci podkladů a plánovacích dokumentů týkajících se dopravy a veřejného prostranství
 5. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřených oblastech
 6. k pořízení a aktualizaci strategických dokumentů týkajících se veřejného prostoru a všech oblastí dopravy
 7. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží z hlediska dopravy a veřejného prostoru
 8. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím a ke všem stupňům dokumentací týkajících se dopravy a úprav veřejných prostranství
 9. k úpravám dopravního režimu na území MČ Praha 1
 10. k využívání veřejného prostranství nejen z dopravního hlediska

 II. Komise předkládá RMČ Praha 1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ Praha 1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů v rámci MČ Praha 1, se sousedními MČ a s hl. m. Prahou
 3. návrhy na požadavky MČ Praha 1 vůči HMP
 4. návrhy a doporučení na studijní cesty KDOVP
 5. návrhy a podněty

 III. Komise dále

 1. projednává návrh rozpočtu v příslušných kapitolách
 2. spolupracuje s výbory MČ Praha 1, výbory ZHMP a výbory sousedních MČ týkajících se svěřených oblastí
 3. spolupracuje s jinými komisemi MČ Praha 1, komisemi RHMP a komisemi sousedních MČ týkajících se svěřených oblastí
 4. spolupracuje s Městskou policií Praha 1 a Policií ČR I.