Když potřebujete řešit:

Nejčastější dotazy

Bezbariérový byt, kde jej poptám?

Doporučujeme Vám obrátit se osobně na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář č. 303, Mgr. Věra Marková nebo Bc. Marie Gazdová. Rádi Vám poskytneme podrobné informace.

Chci byt pro seniora, jak mám postupovat?

Byty jsou pronajímané žadatelům na základě návrhu Sociální komise Rady městské části Praha 1. Pravidla pro nakládání s těmito byty (tzv. „sociálními byty) schválila Rada městské části Praha 1 usnesením číslo UR12_1036 ze dne 24. 7. 2012. Pravidla pro pronájem bytu ze sociální rezervy 2012 naleznete zde

Bližší informace získáte přímo na odboru sociálních věci a zdravotnictví:

Žádost o pronájem bytu ze sociální rezervy tzv. „sociální byty“, vyřizuje Mgr. Věra Marková, tel.: 221 097 404, nebo Bc. Marie Gazdová, tel.: 221 097 276, číslo dveří 303.

S sebou potřebujete:

Vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami a doklady předá žadatel/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1. Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání své žádosti, případně u nich může být provedeno sociální šetření. Závěry budou podkladem pro jednání Sociální komise, která je poradním orgánem Rady městské části Praha 1.

Parkování pro invalidy, jako ZTP získám příspěvek na mobilitu a provoz vozidla?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci příspěvku na pracoviště Úřadu práce pro občany MČ Praha 1 na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501 – 508 (tam, kde byl vyřizován průkaz ZTP).

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 (u Ing. Kadlece v m.č. 312, Tel.: 221 097 431) si můžete na základě držitelství průkazu ZTP vyzvednout parkovací průkaz ozn. vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 – 19.00 hod.
Středa 8.00 – 19.00 hod.

S sebou je nutno přinést průkaz ZTP, občanský průkaz a průkazovou fotografii.

Jsem starý, špatně se pohybuji, mohl by mi někdo nosit obědy?

Doporučujeme, obrátit se na naši příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 23, Praha 1, Tel.: 222 324 052 pí. Lešnerová, kde Vám budou poskytnuty podrobné informace.

Informace o poskytování pečovatelské služby získáte také na webových stránkách Střediska sociálních služeb

Kde naleznu kalendář akcí pro seniory?

Městská část Praha 1 dlouhodobě vykazuje mnoho aktivit zaměřených pro seniory. Více viz „seniorská nástěnka“

Kurzy zdarma pro seniory/celoživotní vzdělávání/univerzita třetího věku?

Městská část Praha 1 nemá samostatnou vzdělávací instituci, která by vzdělávala seniory. „Univerzitu třetího věku“ probíhá na různých fakultách VŠ. Tu nejbližší je možné navštěvovat na MČ Praha 2 – Klub aktivního stáří

Kde najdu seznam domů s pečovatelskou službou?

Přehled Domů s pečovatelskou službou na MČ Praha 1 získáte na webových stránkách naší příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

Žádosti se podávají na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, 3. patro, u příslušné sociální pracovnice dle ulice trvalého bydliště žadatele.

O přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nejvhodnějšímu žadateli rozhoduje Rada městské části Praha 1. Vhodné osoby vybírá a doporučuje Umísťovací pracovní skupina a Sociální komise Rady MČ P1 na základě Pravidel pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v Praze 1.

Kde a jak lze získat příspěvek na zdravotní pomůcky pro seniora?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, najdete pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 506, 503,212, kde se vyřizují i dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Lze zařídit pravidelné návštěvy pečovatelky v bytě seniora?

Doporučujeme, obrátit se na naši příspěvkovou organizaci Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 23, Praha 1, Tel.: 222 324 052, kde Vám budou poskytnuty podrobné informace. Příslušná pracovnice Vám poradí, která služba by byla výhodná a nasměřuje Vás na konkrétní pečovatelku.

Informace o poskytování pečovatelské služby získáte také na webových stránkách Střediska sociálních služeb

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám…