Když potřebujete řešit:

Nejčastější dotazy

Výživné, co dělat, když manžel neplatí alimenty?

Za předpokladu, že je výživné stanoveno soudem – bylo vydáno pravomocné rozhodnutí:

 • Vyzvat otce dítěte k řádnému placení výživného – nejlépe písemně, doporučeným dopisem
 • Obrátit se na odd. péče o rodinu a děti dle místa trvalého pobytu dítěte – sociální pracovník může pohovořit s otcem, vysvětlit jeho vyživovací povinnost
 • Podat návrh na výkon rozhodnutí k soudu
 • Podat návrh na nařízení exekuce – provádí vybraný exekutor
 • Podat na Policii ČR trestní oznámení

Nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce lze těmito způsoby:

 • Srážkami ze mzdy rodiče nebo z jiného příjmu
 • Přikázáním pohledávky z účtu rodiče (např. sporožirový účet)
 • Prodejem movitých věcí (automobil, luxusní hodinky apod.)
 • Prodejem nemovitých věcí (rodinný dům, chata apod.)
 • Prodejem firmy

V případě dalších informací kontaktujte příslušné oddělení péče o rodinu a děti.

Kde žádat o příspěvek na dítě?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, najdete Kontatkní pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501 – 508.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jak a kde získám příspěvek na mateřskou dovolenou?

Úřad MČ Praha 1 se agendou peněžité podpory v mateřství nezabývá, doporučujeme se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení (např.:  Pražská správa sociálního zabezpečení).

Co se týká rodičovského příspěvku na Úřad práce – pro občany MČ Praha 1 na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení

Porodné? Kde, kdy, co s sebou?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci porodného a rodičovského příspěvku na pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Kde získám příspěvek na bydlení?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci příspěvku na bydlení, na pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace (včetně potřebných formulářů) najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jaká je cena škol a školek?

Seznam mateřských i základních škol zřizovaných MČ Praha 1 je dostupný na webových stránkách MČ Praha 1 v sekci Školství a spolky:

Seznam všech mateřských a základních škol na území Prahy 1 naleznete na webových stránkách Hl. m. Prahy:

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výši úplaty najdete na webových stránkách jednotlivých škol, kde najdete i bližší informace o provozu, přijímání dětí, apod. Děti, kterým je od 1. 9. aktuálního školního roku 5 let a více, mají předškolní vzdělávání po dobu 12 měsíců bezúplatné (zákon 472/2011 Sb. § 123, odst. 2).

Měsíční úplata pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 1
MŠ Hellichova 600,-Kč
MŠ Letenská 700,-Kč
MŠ Masná 700,-Kč
MŠ Národní se zaměřením na ranou péči 800,-Kč, pro děti mladší 3 let (Řásnovka 2) – 2.500,-Kč
MŠ Opletalova 600,-Kč
MŠ Pštrossova 600,-Kč
MŠ Revoluční 600,-Kč
Zápis dětí? Kdy? Kde? Jak?

Zápisy do 1. tříd probíhají v době od 15. ledna do 15. února daného kalendářního roku. Termíny zápisů pro školní rok 2016/2017 v základních školách zřizovaných MČ Praha 1 prozatím nebyly stanoveny, s výjimkou Základní školy nám. Curieových, kde zápisy budou probíhat v termínu 18. a 19. ledna 2016 od 14:00 hod.

Doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých škol.

Dále můžete sledovat webové stránky MČ Praha 1, kde budou zveřejněny termíny zápisů všech základních škol zřizovaných MČ Praha 1.

Domácí násilí, kam se obrátit?

Doporučujeme, obrátit se na:

 • Intervenční centrum – Praha 3, ul. Chelčického 39, tel.: 734 510 292, 281 911 883, které nabízí bezplatné podpůrné skupiny pro ženy, které zažily či zažívají násilí ve vztazích; skupina se schází 2x měsíčně na dvě hodiny, žena může vystupovat i anonymně
 • Psychosociální centrum Acorus – nabízí pomoc obětem domácího násilí – tel. nonstop 283 892 772

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám…