Webinář: Práce s heterogenní vícejazyčnou třídou – „Komunikace s rodiči dětí s OMJ v MŠ

Dne 30. 5. 2024 se díky projektu MAP IV uskutečnil pod taktovkou Bc. Kláry Šuvarské, lektorky META, o.p.s. webinář na téma Práce s heterogenní vícejazyčnou třídou – „Komunikace s rodiči dětí s OMJ v MŠ“. Webinář byl určen všem pedagogickým pracovnicím a pracovníkům MŠ i přípravných tříd ZŠ. Program webináře byl rozdělený do několika užitečných bloků: a) Podpora rozvoje … Číst více

Slavnostní setkání ke kvalitě vzdělávání v rámci projektu MAP IV

Slavnostní setkání ke kvalitě vzdělávání přineslo do rekonstruovaných prostor Střediska volného času JEDNIČKA na Praze 1 nejen radostnou atmosféru, ale i zajímavé diskuse a inspirativní myšlenky. V čele s Bobem Kartousem se účastníci zaměřili na výzvy, které přináší digitální éra do vzdělávacího procesu. Diskutovalo se o potřebě regulace digitálního prostředí pro nejmladší, o roli rodičů … Číst více

Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ

Zveme na Akce s názvem „Usnadnění přechodu děti z MŠ na ZŠ, která proběhne 15 května. v 16:30 v ZŠ nám. Curieových. Akce je cílena na rodiče předškoláků. Základní témata, kterým se bude akce věnovat:dokončení docházky do Mateřské školy, důležitost rozloučení;kroužky a vytíženost kroužky v 1. třídě;důležitost školní družiny, potřeba hraní, vztahy mezi dětmi;pojem školní zralost;jaké … Číst více

Webinář na téma Duševní zdraví dětí a dospívajících

Ve čtvrtek, 25. dubna se díky projektu MAP IV uskutečnil webinář na velmi ošemetné, avšak aktuální téma a tím je Duševní zdraví dětí a dospívajících pod taktovkou paní PhDr. Veroniky Blaho Vitoškové, Ph.D., zkušené školní psycholožky. Lektorka se věnovala úzkostným projevům dětí a dospívajících, depresím, sebepoškozování, panickým atakům, poruchám příjmu potravy a dalším souvisejícím negativním … Číst více

Webinář na téma Duševní zdraví dětí a dospívajících

Zveme na Webinář na téma Duševní zdraví dětí a dospívajících – úzkosti, deprese, sebepoškozování, který proběhne ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 16:00 a povede jej PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D. Lektorka představí u různých věkových skupin projevy duševní nepohody, které mohou předznamenávat například úzkosti, panické ataky, depresivní stavy i depresi, sebepoškozování a sebevražedné myšlenky. … Číst více

Setkání pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem

V tomto týdnu se postupně setkaly a oficiálně zahájily svou činnost všechny tři pracovní skupiny (dále PS) působící v projektu MAP IV. Dne 19.3 se pod vedením vedoucí PS, Terezy Martínkové, potkali členové pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Následující den, 20.3 se sešli členové PS pro rovné příležitosti, kterou vede … Číst více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV -MČ Praha 1, reg. číslo:CZ.02.02.XX/00/23_017/0008328

Městská část Praha 1 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský  na realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV – MČ Praha 1“ (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008328). Jedná se již o 4. běh projektu MAP, který MČ realizuje od roku 2016. Cílem projektu je nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů vzdělávání v území. Projekt získal skvělé hodnocení a jeho … Číst více

MAP II MČ Praha 1 - Konzultační proces, podklady pro jednání Řídícího výboru

Vážení, do konzultačního procesu byly vloženy dokumenty, které budete moct v období do 21.11.2022 (14 dní) připomínkovat.Po zapravení připomínek proběhne hlasování členů ŘV o těchto dokumentech v režimu per rollam prostřednictvím emailu. Jedná se o :a) Závěrečnou sebehodnotící zprávu projektu (včetně příloh č. 1 a č. 2) PDF, PDF, PDFb) 3. Průběžnou sebehodnotící zprávu projektuPDF, … Číst více