Ve čtvrtek, 25. dubna se díky projektu MAP IV uskutečnil webinář na velmi ošemetné, avšak aktuální téma a tím je Duševní zdraví dětí a dospívajících pod taktovkou paní PhDr. Veroniky Blaho Vitoškové, Ph.D., zkušené školní psycholožky.

Lektorka se věnovala úzkostným projevům dětí a dospívajících, depresím, sebepoškozování, panickým atakům, poruchám příjmu potravy a dalším souvisejícím negativním jevům. Zmínila nejčasnější obecné důvody tohoto alarmujícího stavu v dnešní společnosti – válečný konflikt v Evropě, environmentální stav planety nebo tlak sociálních sítí na děti a mladé lidi.

Paní lektorka rozebrala také možnosti podpory dětí přímo ve školách, pokud je chytne třeba panická ataka. Pedagogové a další pracovníci škol mohou dětem velmi pomoci. Důležité je správně a včas rozpoznat situaci, snažit se dítě zklidnit, posadit ho, příp. položit, mluvit klidným hlasem apod. Bylo by také vhodné mít na škole připravený krizový plán popisující, jak se v dané situaci zachovat, příp. koho zavolat.   

Zvláštní pozornost byla věnována sebepoškozování dětí a dospívajících nebo duševním poruchám. Lektorka poradila, jaké existují možnosti prevence a jaké jsou techniky první pomoci. Nechyběly ani zdroje a užitečné odkazy na různé organizace, na které se lze obrátit. Na závěr proběhla živá diskuse, téma vyvolalo u posluchačů velký ohlas.