V tomto týdnu se postupně setkaly a oficiálně zahájily svou činnost všechny tři pracovní skupiny (dále PS) působící v projektu MAP IV. Dne 19.3 se pod vedením vedoucí PS, Terezy Martínkové, potkali členové pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Následující den, 20.3 se sešli členové PS pro rovné příležitosti, kterou vede Jana Šámalová. Primárním cílem této PS je řešení přechodů ve vzdělávání, například MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia. A nakonec se dne 21.3 potkali také členové PS pro financování pod vedením Tomáše Ledvinky. Pracovní skupiny se budou setkávat pravidelně a řešit aktuální věci, které spadají do jejich gesce.