Zveme na Webinář na téma Duševní zdraví dětí a dospívajících – úzkosti, deprese, sebepoškozování, který proběhne ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 16:00 a povede jej PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D.
Lektorka představí u různých věkových skupin projevy duševní nepohody, které mohou předznamenávat například úzkosti, panické ataky, depresivní stavy i depresi, sebepoškozování a sebevražedné myšlenky. Ukáže cestu, jak může škola či vyučující v této situaci pomoci. dozvíte se, jaké existují preventivní aktivity, ale i zdroje a možnosti pomoci. Prostor bude věnován i sdílení zkušeností, diskuzi a dotazům.
Odkaz k přihlášení zde.