V úterý, 23. dubna se v rámci projektu MAP IV uskutečnila velmi plodná debata na bohužel až příliš aktuální téma a to Prevence a intervence šikany u žáků ZŠ. Debatu vedla a moderovala PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. G. Jarkovského, účastníky byli pracovníci školních poradenských pracovišť, zástupci ředitelů škol, pedagogů nebo psychologů.

První část debaty byla věnována ukrajinským žákům. U některých lze pozorovat různé negativní jevy, jako zhoršování duševního stavu, nezájem o dění ve škole, příp. časté absence, shlukování do „záškoláckých“ part, přetrvávající jazykovou bariéru, kulturní rozdíly apod. To vše vytváří živnou půdu pro nárůst šikany mezi žáky. Účastníci debaty se shodli, že velmi důležitá a potřebná je užší spolupráce s rodiči ukrajinských žáků. Rádi bychom proto do konce školního roku uspořádali společné setkání s rodiči prostřednictvím našeho projektu MAP, které by bylo otevřené pro všechny rodiče ukrajinských žáků z Prahy 1.

Druhá část debaty byla věnována problému zhoršujícího se duševního stavu žáků obecně. Účastníci diskutovali o příčinách úzkostných projevů a to dokonce u žáků, u nichž by to nikdo nečekal. Shodli se, že chybí kompetentní osoba – specialista, který by mohl pomoct jednak s nácvikem sociálních dovedností a jednak s problémy, kterým čelí ukrajinští žáci.

Spolupráce s OSPOD, s Pedagogicko-psychologickou poradnou, ale také s organizacemi neformálního vzdělávání je velmi důležitým faktorem, který by těmto žákům mohl pomoct.