Slavnostní setkání ke kvalitě vzdělávání přineslo do rekonstruovaných prostor Střediska volného času JEDNIČKA na Praze 1 nejen radostnou atmosféru, ale i zajímavé diskuse a inspirativní myšlenky. V čele s Bobem Kartousem se účastníci zaměřili na výzvy, které přináší digitální éra do vzdělávacího procesu. Diskutovalo se o potřebě regulace digitálního prostředí pro nejmladší, o roli rodičů v novém světě či o možnostech inovace ve vzdělávání. Přítomní zástupci škol, rodičů i veřejnosti se nechali inspirovat myšlenkami na zkrocení digitálních výzev ve prospěch budoucích generací.

Dne 13. 5. 2024 se díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV – MČ Praha 1 (reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008328) uskutečnilo slavnostní setkání ke kvalitě vzdělávání se speciálním hostem Bobem Kartousem. Zástupci škol, rodičů, veřejnosti a další příznivci vzdělávání se sešli v krásných prostorách zrekonstruovaného Střediska volného času JEDNIČKA v Truhlářské ulici na Praze 1. Akce nesla symbolický název „Na parním stroji vzdělávání do spárů digitálních šelem“.

Moderátor přítomné přivítal a předal slovo Davidovi Bodečkovi, 1. místostarostovi MČ Praha 1. „Chtěl bych všem strašně moc poděkovat, všem, kteří se podíleli na přípravách této akce, ale i těm, kteří se na MAP IV podílí aktivně i pasivně. A to již po čtvrté. Moc si toho vážím. Letos se do projektu přihlásilo 29 škol a já mám radost, že se nejedná jen o školy a školky, ale i o ZUŠ. Děkuji všem, a děkuji i sboru Josef, který se nám dnes postará o kulturní program.“

Poté dostala slovo Linda Klečková, pověřena zastupováním ved. odboru školství MČ Praha 1, která vyzdvihla obrovské možnosti, které dnešní děti na rozdíl od předchozích generací v oblasti vzdělávání mají.

Po úvodních slovech Sbor Josef ze ZŠ Malostranská představil tři písně ze svého širokého repertoáru. Moderátor pak představil hlavního hosta, Boba Kartouse, zabývajícího se tématem inovace ve vzdělávání. Během prezentace byla otevřena řada aktuálních témat ve vzdělávacím procesu, včetně potřeby regulace přístupu dětí k digitálnímu prostředí. Kartous také zdůraznil roli rodičů v dnešním světě a nutnost adaptace na rychlé změny v technologii. „Příslovečný technologický Achilles zběsile utíká, ale želva sociální adaptace se těžkopádně plouží a někdy ho až okázale ignoruje. Je nezbytné, abychom se naučili zkrotit digitální výzvy a předali kontrolu nad naší budoucností i našim dětem,“ zdůraznil Kartous. Taktéž byly diskutovány náměty pro další aktivity v rámci projektu MAP IV.

Na závěr se účastníci setkání sešli k diskusi v příjemném prostředí Střediska volného času. Kromě vnitřních prostor bylo možné využít také krásné venkovní prostory. Diskuse o tématu vzdělávání byla natolik inspirativní, že pokračovala ještě dlouho na neformální bázi.