Dne 30. 5. 2024 se díky projektu MAP IV uskutečnil pod taktovkou Bc. Kláry Šuvarské, lektorky META, o.p.s. webinář na téma Práce s heterogenní vícejazyčnou třídou – „Komunikace s rodiči dětí s OMJ v MŠ“. Webinář byl určen všem pedagogickým pracovnicím a pracovníkům MŠ i přípravných tříd ZŠ. Program webináře byl rozdělený do několika užitečných bloků: a) Podpora rozvoje jazyka ze strany pedagogů, b) Spolupráce s rodiči, c) Tipy, materiály, nástroje, pomůcky a d) Diskuse, sdílení.

Lektorka vyzdvihla důležitost spolupráce všech zúčastněných stran – pedagogů, rodičů dětí, v případě potřeby také pedagogicko-psychologické poradny. Účastníkům poskytla spoustu praktických a užitečných rad, jak postupovat, čemu se vyvarovat, co funguje a co naopak ne při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem a při komunikaci s jejich rodiči. Představila také metodiku „Děti s OMJ v MŠ“, ve které jsou shrnuty všechny důležité aspekty pro práci s dětmi s OMJ. Účastníci dostali také skvělé tipy na knížky vhodné k adpataci dětí v MŠ. Na závěr proběhla živá diskuse a sdílení zkušeností.