Pravidla pro maloobchod a služby od 3. 12. 2020

Povoluje se maloobchodní prodej a poskytování služeb v živnostenských provozovnách Vážení podnikatelé, jak jste jistě zaznamenali v hromadných sdělovacích prostředcích, od 3. prosince 2020 dojde k rozvolnění protiepidemických opatření, a to ve spojitosti s přechodem České republiky ze čtvrtého do třetího pohotovostního stupně protiepidemického systému České republiky (PES). Jinými slovy od výše uvedeného data můžete … Číst více

Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb

Maloobchodní prodej a poskytování služeb v živnostenských provozovnách je zakázán(o). Vážení podnikatelé a spotřebitelé, vláda České republiky s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00: 00 hodin do dne 12. prosince 2020 do 23: 59 hodin zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v živnostenských provozovnách. Podrobnosti v této tiskové zprávě. Taktéž Vás informujeme o orientační … Číst více

Pravidla pro prodej vánočních kaprů

Prodejci živých ryb musí oznámit prodejní místo veterinární správě Vážení podnikatelé a spotřebitelé, stánkům s kapry byla udělena výjimka ze zákazu prodeje, jak informoval  vládní  COVID PORTÁL.  Dovolujeme si Vám proto připomenout, co je třeba splnit v souvislosti s výkonem této služby.  Živnostenské oprávnění Prodejce kaprů musí disponovat příslušným živnostenským oprávněním. K prodeji ryb postačuje ohlašovací … Číst více

Seminář o dopadech pandemie na fungování vnitřního trhu

Vážení podnikatelé, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky Vás zvou na online seminář – „dopady pandemie koronaviru na fungování vnitřního trhu pro malé a střední podniky“. Seminář si klade za cíl podnikatelům poskytnout praktické rady a informace podnikatelům působícím … Číst více

Covid Portál

Ministerstvo vnitra spustilo dlouho očekávaný web, resort zdravotnictví hlídacího psa 🙂 Vážení podnikatelé, spotřebitelé, občané, dovolujeme si Vás  informovat o existenci nového vládního webu COVID PORTÁL, který  Vás provede protiepidemickými opatřeními lidskou řečí. Portál nabízí řadu užitečných informací pro různé oblasti podnikání, ale i pro každodenní život. Provozovatelem webu je Ministerstvo vnitra České republiky. Protiepidemický … Číst více

Vládní zákazy prodeje a poskytování služeb se nevztahují na tzv. neživnosti

Vážení podnikatelé, vládní opatření zakazující maloobchodní prodej a poskytování služeb se týká zejména činností, které jsou klasifikovány jako živnosti ve smyslu příloh č. 1 až 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Činnosti a služby jsou zároveň provozovány v živnostenských provozovnách – viz usnesení vlády č. 1079 … Číst více

Národní průkazy průvodců až od ledna 2021

Průkazy průvodců se začnou vydávat až v lednu 2021 Vážení průvodci v oblasti cestovního ruchu, dovolujeme si Vás informovat o odložení nabytí účinnosti změnového zákona č. 117/2020 Sb., kterým byl změněn živnostenský zákon a další související zákony. Výše citovaný právní předpis zavedl regulaci pro oblast průvodcovských služeb, tím, že poskytování těchto služeb mimo jiné podmínil vydáním … Číst více

Seminář o vzájemném uznávání neharmonizovaného zboží na vnitřním trhu

Vážení podnikatelé, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Vás zve na online seminář na téma vnitřní trh EU v oblasti neharmonizovaného zboží – nařízení EU o vzájemném uznávání a nová práva podnikatelů. Seminář si klade za cíl podnikatelům představit nové nařízení EU o vzájemném uznávání a výhody, které z něj pro exportéry zboží plynou. Na … Číst více

Seminář o vysílání zaměstnanců v rámci přeshraničního poskytování služeb na vnitřním trhu

Vážení poskytovatelé služeb, poradenská síť Enterprise Europe Network Vás zve na webseminář vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb. Online seminář bude věnován především novinkám ve vysílání pracovníků a přeshraničním poskytování služeb. Detailněji bude probrána revize směrnice o vysílání pracovníků platná od 30. července 2020 (informovali jsme Vás…) a některé rozsudky Soudního dvora EU. Podrobnosti naleznete v programu, viz … Číst více