V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Tomáš Oliva 
Místopředseda 
Antonín Berdych 
TajemníkTelefonE-mail
Kateřina Melzerová221 097 553katerina.melzerova@praha1.cz
Členové 
  
Olga Krahulcová 
Lukáš Veselý 
Pavel Řeháček 
Valerie Talacková valerie.talackova@praha1.cz
Petr Kučera petr.kucera@praha1.cz
Lenka Pavlíková 

Statut Komise pro životní prostředí ZDE.
Harmonogram jednání:
1. jednání komise 8. 9. 2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání komise 6. 10. 2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
3. jednání komise 1. 12. 2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
4. jednání komise 12. 1. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
5. jednání komise 2. 2. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
!! Termín jednání 2. 3. 2021 zrušen bez náhrady z důvodu nepříznivé epidemiologické situace !!
6. jednání komise 6. 4. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
7. jednání komise 4. 5. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
8. jednání komsie 8. 6. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
9. jednání komise 7. 9. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
10. jednání komise 5. 10. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
11. jednání komise 7. 12. 2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
12. jednání komise 11. 1. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
13. jednání komise 1. 3. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
14. jednání komise 5. 4. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
15. jednání komise 10. 5. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
16. jednání komise 14. 6. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
17. jednání komise 8. 9. 2022 – Program ZDE

Čas a místo jednání: vždy od 16:00 v zasedací místnosti č. 201.

Statut Komise pro životní prostředí

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 1. k udržitelnému rozvoji Prahy 1
 2. k monitorování stavu životního prostředí, k adaptaci a mitigaci na změny klimatu, k ochraně fauny a flóry a k zavádění opatření ke snižování imisního zatížení
 3. k návrhům, peticím, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení
 4. k nakládání s odpady a obaly
 5. k čistotě města, úklidu, zimní službě, odpadkovým košům a veřejným WC
 6. k povolování akcí na pozemcích veřejné zeleně
 7. ke koncepci městské zeleně, její obnově, údržbě a ostraze
 8. ke koncepci ekologické výchovy a vzdělávání
 9. ke koncepci cyklostezek a tras pro pěší
 10. k projektové dokumentaci v oblasti životního prostředí, parků a hřišť

II. Předkládá RMČ P1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy na témata a podmínky udělování grantů v oblasti životního prostředí.
 4. návrhy a doporučení na studijní cesty KŽP
 5. návrhy a podněty

 III. Komise dále

 1. projednává návrh rozpočtu v kapitole životní prostředí
 2. deleguje své zástupce do komise výběrového řízení souvisejícího se životním prostředím, rekonstrukcí parků a dětských hřišť